Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

UMCG en RUG starten onderzoek naar toegang tot zorg voor jeugd

04 oktober 2011

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zijn een meerjarig onderzoek gestart naar de toegang tot zorg voor jeugd met gedragsmatige- en emotionele problemen. Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen langs welke wegen de kinderen en jongeren in de zorg terecht komen, welke barrières zij daarbij ervaren, welke hulp en ondersteuning zij krijgen en wat de langetermijneffecten zijn op de problemen van hen en hun gezin. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de toegang tot de zorg voor jeugd in de provincie Groningen worden verbeterd.

Dit onderzoek brengt de zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in kaart. Via de GGD Groningen, de jeugdzorginstelling Elker en de ggz-instellingen Accare en Jonx|Lentis worden ruim 2200 kinderen drie jaar lang gevolgd in hun pad door de zorg. Ter vergelijking worden ook 800 kinderen gevolgd die geen gebruik maken van dergelijke zorgvoorzieningen. Deze kinderen worden geworven via scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Enkele honderden kinderen, jongeren en ouders doen al mee met het onderzoek. Meedoen betekent dat de jongere van 12 jaar en ouder en één van de ouders of verzorgers verspreid over drie jaren, vijf keer een vragenlijst invullen. Als dank voor het invullen van de vragenlijst krijgt de jongere en de ouder iedere keer na het invullen van een vragenlijst, een VVV-cadeaubon van €10.

Het onderzoek is in april 2011 gestart met subsidie van onder andere Zorg Onderzoek Nederland (ZON Mw) en de provincie Groningen en loopt door tot begin 2014. Dit onderzoek luistert naar de naam TAKE CARE, dat staat voor Tracing Achievements, Keyprocesses and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch. TAKE CARE is onderdeel van de academische werkplaats zorg voor jeugd Noord-Nederland, C4Youth.

Meer informatie over het onderzoek en academische werkplaats C4Youth is te vinden op http://www.c4youth.nl

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:56

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  Rijksuniversiteit Groningen ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 27 maart 2024

  RUG/UMCG onderzoekers ontvangen prestigieuze onderzoeksbeurs

  RUG/UMCG-wetenschappers Mark Hipp, Bart Eggen, Moniek Tromp en Marleen Kamperman zijn samen met collega’s betrokken bij vier van zeven Nederlandse wetenschapsconsortia.