Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

UMCG en RUG starten onderzoek naar toegang tot zorg voor jeugd

04 oktober 2011

Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zijn een meerjarig onderzoek gestart naar de toegang tot zorg voor jeugd met gedragsmatige- en emotionele problemen. Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen langs welke wegen de kinderen en jongeren in de zorg terecht komen, welke barrières zij daarbij ervaren, welke hulp en ondersteuning zij krijgen en wat de langetermijneffecten zijn op de problemen van hen en hun gezin. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de toegang tot de zorg voor jeugd in de provincie Groningen worden verbeterd.

Dit onderzoek brengt de zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar in kaart. Via de GGD Groningen, de jeugdzorginstelling Elker en de ggz-instellingen Accare en Jonx|Lentis worden ruim 2200 kinderen drie jaar lang gevolgd in hun pad door de zorg. Ter vergelijking worden ook 800 kinderen gevolgd die geen gebruik maken van dergelijke zorgvoorzieningen. Deze kinderen worden geworven via scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Enkele honderden kinderen, jongeren en ouders doen al mee met het onderzoek. Meedoen betekent dat de jongere van 12 jaar en ouder en één van de ouders of verzorgers verspreid over drie jaren, vijf keer een vragenlijst invullen. Als dank voor het invullen van de vragenlijst krijgt de jongere en de ouder iedere keer na het invullen van een vragenlijst, een VVV-cadeaubon van €10.

Het onderzoek is in april 2011 gestart met subsidie van onder andere Zorg Onderzoek Nederland (ZON Mw) en de provincie Groningen en loopt door tot begin 2014. Dit onderzoek luistert naar de naam TAKE CARE, dat staat voor Tracing Achievements, Keyprocesses and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch. TAKE CARE is onderdeel van de academische werkplaats zorg voor jeugd Noord-Nederland, C4Youth.

Meer informatie over het onderzoek en academische werkplaats C4Youth is te vinden op http://www.c4youth.nl

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:56

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...