Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

5de Gronings Letselschadecongres: werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid; een grensverleggend debat!
07 oktober 2011

Vandaag de dag kan de aansprakelijkheid van de werkgever voor letselschade van de werknemer als een zeer gemêleerd landschap worden gekenschetst; is sprake van arbeidsgerelateerde schade dan ziet men zich geconfronteerd met verschillende grondslagen van, uiteenlopende voorwaarden voor en ongelijke gevolgen (omvang) van aansprakelijkheid van de werkgever.  

En het einde van de ontwikkelingen is nog niet in zicht. Dit behoeft nadere aandacht, zeker nu de aansprake-lijkheid van de werkgever voor arbeidsgerelateerde schade van de werknemer een onderwerp van groot sociaal-maatschappelijk belang is.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:28

Meer nieuws