Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hans Engels: 'Gemeente Fryslân onbegrijpelijk idee'

19 oktober 2011

Burgemeester Liemburg van Littenseradiel pleit voor Fryslân als één gemeente in een noordelijk landsdeel. 'Een onbegrijpelijk idee'. zegt  bestuurskundige aan de RUG prof. mr. J.W.M. Engels. 'Vooruitstrevend', vindt de Michiel de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit, in het Friesch Dagblad van 19 oktober 2011.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws