Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Grote internationale belangstelling wetenschappers voor Gronings onderzoeksinstituut ERIBA

06 oktober 2011

Een jaar na het slaan van de eerste paal voor de bouw van ERIBA, mag het nieuwe Groningse onderzoeksinstituut zich verheugen in een grote belangstelling van onderzoekers uit de hele wereld. In het European Institute on the Biology of Ageing van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen gaan wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen en de ziekten die daarmee gepaard gaan.

Ruim 170 kandidaten van meer dan vijftien nationaliteiten uit Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten hebben zich in de afgelopen maanden aangemeld voor een positie als principal investigator of postdoc. Naast de al eerder benoemde wetenschappelijk directeur Peter Lansdorp uit Vancouver en de bestaande Groningse onderzoeksgroepen van stamcelbioloog Gerald de Haan, medisch genetica Ellen Nollen en biologe Liesbeth Veenhoff, zijn Floris Foijer uit Cambridge en Michael Chang uit New York aangetrokken. Foijer en Chang gaan onderzoek doen naar respectievelijk veroudering van de huid en naar gistmodellen. Het onderzoek van Chang sluit aan bij het onderzoek naar veroudering en energiestofwisseling in gistcellen van het centrum voor systeembiologie dat ook deel uitmaakt van ERIBA.

In totaal zijn nu zes onderzoeksgroepen aangesteld in ERIBA en zijn gesprekken met andere internationale topwetenschappers gaande. In ERIBA is plaats voor zo’n tien topwetenschappers met hun onderzoeksgroepen; in totaal zullen straks 150 onderzoekers werkzaam zijn in het instituut. Het gebouw zal gefaseerd in gebruik worden genomen, te beginnen in het voorjaar 2012 wanneer de oplevering van de eerste drie verdiepingen is gepland. De overige verdiepingen volgen een jaar later.

Het ERIBA-gebouw is zo ingericht dat de wetenschappers vanuit verschillende disciplines elkaar ontmoeten, om zo kruisbestuivingen te stimuleren en de kans op doorbraken te vergroten. Het onderzoek wordt uitgevoerd op celniveau, met behulp van ultramoderne onderzoeksfaciliteiten en technieken op het gebied van bijvoorbeeld genoom- en eiwitonderzoek, microscopie, bioinformatica en celisolatie.

Op de begane grond van het gebouw komt een doorlopende wetenschaps-tentoonstelling, waar het publiek kan kennismaken met het ERIBA-onderzoek.

Uit het ERIBA-onderzoek zijn al verschillende wetenschappelijke publicaties voortgekomen, zoals recent in Science over de ontdekking van een nieuwe sluiproute door het kernporiecomplex. Ook zijn diverse internationale subsidies aangevraagd om wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Verder zoekt het UMCG samenwerking met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de bevindingen in ERIBA te valoriseren. Zo kondigden UMCG en DSM onlangs een samenwerking aan op het gebied van onderzoek naar de rol van vitaminen bij gezond ouder worden.

Met de bouw en inrichting van het instituut en het aantrekken en faciliteren van onderzoekers, is een bedrag van 49 miljoen euro gemoeid. De gekozen opzet en de hoogte van de investering maken ERIBA uniek, niet alleen voor Groningen maar voor heel Nederland. ERIBA zal aansluiting zoeken bij het selecte gezelschap onderzoeksinstituten in de wereld dat zich met verouderingsonderzoek bezig houdt.

 

Zie ook de video waarin co-directeur Gerald de Haan vertelt over Eriba en de grote belangstelling daarvoor van internationale wetenschappers  

Meer informatie 

afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.
 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws