Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Start Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen

06 oktober 2011

Donderdag 6 oktober 2011 overhandigde minister Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie een symbolische cheque van € 5 miljoen aan het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen. Deze handeling betekent het officiële startsein voor het CVO Groningen.

Voor de voorbereiding en uitvoering van het centrum hebben Groningse partijen in 2010 een consortium gevormd. Kern van dit consortium zijn drie kennisinstellingen: de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Verder zijn  ondermeer stad en provincie Groningen, NOM, Rabobank, FrieslandCampina, Triade, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en meer dan 50 MKB bedrijven nauw betrokken bij het CVO.

Het CVO wordt gefinancierd vanuit de Groningse partners, die gezamenlijk € 10 miljoen bijdragen en vanuit het valorisatieprogramma van het Ministerie van EL&I, dat € 5 miljoen bijdraagt. In totaal gaat het dus om € 15 miljoen voor de periode 2011-2016. Een van de doelen van het CVO is om de komende jaren een sterke kwalitatieve en kwantitatieve impuls te geven aan de regionale economie door gerichte valorisatie (het tot economische of maatschappelijke waarde maken van kennis). Daarnaast wordt hard gewerkt aan versterking van het onderwijs, toegespitst op kennisintensief ondernemerschap.

Het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Groningen wordt actief op drie hoofdlijnen:

 • publiek-private samenwerking
 • ondernemerschaponderwijs en –ondersteuning
 • screening en scouting van kennis

Het CVO brengt studenten in de eerste jaren van hun studie of opleiding actief in aanraking met de mogelijkheden van ondernemerschap, als ondernemende professional binnen een bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Het CVO gaat onderzoek, studenten en ondernemers vanuit de kennisinstellingen actief volgen en begeleiden en brengt de vraag naar en het aanbod aan innovatieve kennis samen. Ten slotte richt het CVO fondsen in om innovatie en groei van ondernemingen te kunnen financieren.

Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de strategische clusters Healthy Ageing en Energie. De  bijdrage van het CVO aan de uitbouw van deze clusters van nationaal belang is een belangrijke reden voor stad en provincie Groningen om het initiatief te steunen met een financiële bijdrage van gezamenlijk € 1,4 miljoen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...