Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Volop belangstelling voor Cultuur in de Spiegel

26 oktober 2011

Het meerjarige programma Cultuur in de Spiegel dat de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO en een twaalftal scholen uitvoert, loopt voorspoedig. Het doel van het project is een theoretisch kader en een raamleerplan te ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. De ambitie is docenten en scholen een handvat te leveren waarmee zij een doorlopende leerlijn cultuureducatie kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun visie en afgestemd is op hun leerlingen.

De eerste publicatie, Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, waarin prof. dr. Barend van Heusden de theorie uiteenzet, is inmiddels uitverkocht en nu als open acces te downloaden op de site van Cultuur de Spiegel. Volgend voorjaar start het onderzoeksteam met een informatieronde voor het primair en voortgezet onderwijs.  

Participatie SNS Reaalfonds


Onlangs besloot SNS Reaalfonds te participeren in het gedeelte van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen met een subsidie van € 375.000. Hiermee levert zij een aanzienlijke bijdrage aan de kosten en toont haar betrokkenheid bij het wetenschappelijke deel van het onderzoek.

Dialoog met het werkveld


Het projectteam van Cultuur in de Spiegel organiseert in samenwerking met Cultuurnetwerk Nederland en de Raad van twaalf in het voorjaar van 2012 vijf informatiebijeenkomsten door heel Nederland. Daarbij wordt ingegaan op het theoretisch kader en mogelijkheden hiervan voor de onderwijspraktijk. De organisatie wordt mogelijk dankzij een bijdrage van € 100.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie en eigen bijdragen van de samenwerkingspartners.

Dankzij een bijdrage van € 100.000 van het VSB fonds staat sinds augustus de nieuwe website Cultuur in de Spiegel online. Hier ontwikkelt het projectteam een omgeving waarin men de theorie kan verkennen en zich verder kan verdiepen in Cultuur in de Spiegel.

Cultuur in de Spiegel straks ook in België


In nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gaat per 1 januari 2012 ook een Vlaams onderzoek Cultuur in de Spiegel van start. Dit project duurt eveneens vier jaar en wordt gefinancierd door het Belgische Ministerie van Onderwijs. Meer informatie over de geplande bijeenkomsten en ander nieuws vindt u op de nieuwe website van Cultuur in de Spiegel: www.cultuurindespiegel.nl.

Noot voor de pers

Contact: prof.dr. Barend van Heusden, Rijksuniversiteit Groningen, b.p.van.heusden rug.nl.

Hadewijch de Jong, Cultuur in de Spiegel, projectcoördinator, m.c.h.de.jong rug.nl; tel. 050 -3637267


Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:56

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...