Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

‘Alliance for Healthy Ageing’ richt investeringsfonds voor zorginnovaties op

25 oktober 2011

Met een investering van €10 miljoen richt de Alliance for Healthy Aging een fonds op voor investeringen in innovaties in de zorg.  Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM investeert dit bedrag vanuit een zorgmandaat van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De Alliance, bestaande uit het Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Mayo Clinic (USA), Vita Valley, Noaber Foundation en nu ook PGGM, wil hiermee een bijdrage leveren aan oplossingen voor het verouderingsvraagstuk. Dit maakte Martin van Rijn, CEO van PGGM, 20 oktober in Groningen bekend tijdens de conferentie Frailty & Health Care over de maatschappelijke gevolgen van het groeiend aantal kwetsbare ouderen.

Het fonds gaat investeren in jonge bedrijven gericht op duurzame vernieuwing in de zorg. Daarbij kan het gaan om nieuwe technologie en geneesmiddelen, maar ook om innovaties die het werken in de zorg vergemakkelijken of die chronisch zieken en ouderen langer hun zelfstandigheid laat behouden. Bijzonder aan het fonds is de samenwerking tussen private en publieke partijen op het gebied van zorginnovatie.

Met deze investering wil PGGM een maatschappelijke bijdrage leveren aan gezond ouder worden. Zowel PGGM als haar klant PFZW hebben naast het financieel rendement op investeringen ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke meerwaarde van investeringen. "Een waardevolle toekomst is meer dan een goed pensioen", zei Van Rijn tijdens de conferentie. "Gezond ouder worden, is minstens net zo belangrijk".

Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, heeft grote expertise op het gebied van het succesvol valoriseren van kennis. Met jaarlijks een miljoen patiënten en meer dan 50.000 medewerkers is het een wereldspeler op het gebied van medische zorg, onderzoek en onderwijs.

Voor het UMCG is het investeringsfonds van belang om de kennis en kunde van kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijfsleven bijeen te brengen om valorisatie van innovaties in de zorg te versnellen. Zorginnovatie is nodig om de zorg kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk te houden.

Alliance for Healthy Ageing

UMCG, RUG, Mayo Clinic (USA), Vita Valley en Noaber Foundation hebben de Alliance for Healthy Ageing opgericht. Het doel van de Alliance is een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het probleem van dubbele vergrijzing in de westerse wereld. Het richt zich op alle onderdelen van de innovatieketen: bench (fundamenteel onderzoek), bed (klinisch onderzoek) en beyond bed (implementatie, markt).

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, waarbij de focus ligt op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico's en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Maar over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Die kennis vergaart het UMCG onder andere met het longitudinale bevolkingsonderzoek LifeLines en het researchinstituut ERIBA waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen. Daarbij werkt het UMCG samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen, overheden en bedrijfsleven in het Healthy Ageing Network Northern Nederlands (HANNN) om van Noord-Nederland een Europese topregio te maken op het gebied van gezond ouder worden.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.
 
Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...