Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Operations Management in context: praktijk en praktijken

18 oktober 2011

Oratie: dhr. prof.dr. D.P. van Donk, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Operations Management in context: praktijk en praktijken

Leeropdracht: Operations Management

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Operations management in context: praktijk en praktijken

In zijn oratie gaat Dirk Pieter van Donk in op de praktijk en praktijken van operations management, het vakgebied dat zich richt op de beheersing en coördinatie van het voortbrengen van goederen en diensten in en tussen bedrijven. Daarmee omvat operations management processen als inkoop, productie, opslag, distributie en levering, maar ook verbetering van dergelijke processen. Onderzoek binnen operations management is niet alleen gericht op het ontwikkelen van optimaliseringmodellen. Ook het beschrijven en begrijpen van de praktijk en de praktijken van managers maakt deel uit van operations management onderzoek, evenals de relaties met andere managementgebieden. Interne en externe factoren bepalen mede hoe operations managers invulling geven aan hun dagelijkse werkzaamheden, maar in onderzoek wordt er niet altijd voldoende aandacht gegeven aan die contextfactoren.

Interne factoren hebben betrekking op de inrichting van het proces en specifieke karakteristieken van dat proces. Het onderzoek in de voedings- en genotmiddelenindustrie is een voorbeeld van hoe interne factoren, die samenhangen met de technologie en de aard van het product, invloed hebben. Voorbeelden zijn beperkte houdbaarheid van producten en opslag van halffabricaat vóór verpakken. Deze karakteristieken leiden tot situatie-afhankelijke problemen en oplossingen.

Externe factoren hebben betrekking op vraagonzekerheid, complexiteit van de omgeving, concurrentie en/of markteisen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat juist deze factoren rond de coördinatie van de leveringen tussen bedrijven, de effectiviteit van de aard van de samenwerking bepalen. Alleen in het geval van veel onzekerheid in een keten leidt intensievere samenwerking tussen leverancier en koper tot verbeteringen in levering en een reductie in kosten.

Van Donk bespreekt in zijn oratie veel onderzoek dat is verricht in of in samenwerking met bedrijven. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan een verbeterde prestatie van bedrijven.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws