Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Operations Management in context: praktijk en praktijken

18 oktober 2011

Oratie: dhr. prof.dr. D.P. van Donk, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Operations Management in context: praktijk en praktijken

Leeropdracht: Operations Management

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Operations management in context: praktijk en praktijken

In zijn oratie gaat Dirk Pieter van Donk in op de praktijk en praktijken van operations management, het vakgebied dat zich richt op de beheersing en coördinatie van het voortbrengen van goederen en diensten in en tussen bedrijven. Daarmee omvat operations management processen als inkoop, productie, opslag, distributie en levering, maar ook verbetering van dergelijke processen. Onderzoek binnen operations management is niet alleen gericht op het ontwikkelen van optimaliseringmodellen. Ook het beschrijven en begrijpen van de praktijk en de praktijken van managers maakt deel uit van operations management onderzoek, evenals de relaties met andere managementgebieden. Interne en externe factoren bepalen mede hoe operations managers invulling geven aan hun dagelijkse werkzaamheden, maar in onderzoek wordt er niet altijd voldoende aandacht gegeven aan die contextfactoren.

Interne factoren hebben betrekking op de inrichting van het proces en specifieke karakteristieken van dat proces. Het onderzoek in de voedings- en genotmiddelenindustrie is een voorbeeld van hoe interne factoren, die samenhangen met de technologie en de aard van het product, invloed hebben. Voorbeelden zijn beperkte houdbaarheid van producten en opslag van halffabricaat vóór verpakken. Deze karakteristieken leiden tot situatie-afhankelijke problemen en oplossingen.

Externe factoren hebben betrekking op vraagonzekerheid, complexiteit van de omgeving, concurrentie en/of markteisen. Uit empirisch onderzoek blijkt dat juist deze factoren rond de coördinatie van de leveringen tussen bedrijven, de effectiviteit van de aard van de samenwerking bepalen. Alleen in het geval van veel onzekerheid in een keten leidt intensievere samenwerking tussen leverancier en koper tot verbeteringen in levering en een reductie in kosten.

Van Donk bespreekt in zijn oratie veel onderzoek dat is verricht in of in samenwerking met bedrijven. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan een verbeterde prestatie van bedrijven.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...