Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

A wide-field view at single molecules and single particles

21 oktober 2011

Promotie: dhr. F. Lusitani, 12.45 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: A wide-field view at single molecules and single particles

Promotor(s): prof.dr. P.H.M. van Loosdrecht

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Optische microscopie op nanoniveau

Vijf eeuwen theoretische en technologische vooruitgang in microscopie hebben de moderne wetenschapper in staat gesteld om materie te bestuderen tot op het niveau van één enkel molecuul. Het proefschrift van Filippo Lusitani gaat over de ontwikkelingen in de laatste twintig jaar; de periode waarin de toepassingsmogelijkheden van optische microscopie zijn verbreed naar nieuwe onderzoeksvelden zoals nanotechnologie en materiaalwetenschap.

Optische microscopie is van oudsher één van de meest toegepaste wetenschappelijke technieken. Sinds de uitvinding van de eerste microscoop (einde van de zestiende eeuw) is microscopie daardoor altijd verder ontwikkeld. Wetenschappers in allerlei disciplines - van biologie en geneeskunde tot natuurkunde en optica – hebben in die tijd enorm kunnen profiteren van het toenemend aantal mogelijkheden om de natuur op microscopisch kleine schaal te kunnen observeren.

De moderne enkele-molecuul microscopie stelt wetenschappers in staat om materie te bestuderen tot op de kleinste lengteschalen. In zijn proefschrift behandelt Lustani kwesties als: hoe is enkele-molecuul gevoeligheid te bereiken in een microscoop, hoe gedraagt licht zich wanneer het wordt uitgezonden door één molecuul en hoe vindt het microscopische beeldvormingsproces dan plaats.

Filippo Lusitani (Italië, 1975) studeerde opto-elektronische techniek aan de universiteit van Pavia. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Zernike Institute for Advanced Materials.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws