Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vraaggerichte en gezinsgerichte jeugdzorg: processen en uitkomsten. Evaluatie van het programma Gezin Centraal

13 oktober 2011

Promotie: mw. J. Metselaar, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Vraaggerichte en gezinsgerichte jeugdzorg: processen en uitkomsten. Evaluatie van het programma Gezin Centraal

Promotor(s): prof.dr. E.J. Knorth, prof.dr. T.A. van Yperen

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Evaluatie van een vraag- en gezinsgericht jeugdzorgprogramma

Gezin Centraal is een experimenteel jeugdzorgprogramma dat zich richt op kinderen tussen de zes en veertien jaar met ernstige psychosociale problemen en hun gezinnen. Het programma bestaat uit intensieve gezinsbegeleiding, daghulp en residentiële hulp. Vraaggericht en gezinsgericht werken bepalen de methodiek. Janneke Metselaar deed een praktijkgestuurd effectonderzoek, waarbij de algemene vraagstelling was: hoe verloopt de hulpverlening bij het programma Gezin Centraal en welke resultaten worden gehaald in vergelijking met gebruikelijke hulpverlening? Gezin Centraal verleent hulp aan een doelgroep die bij aanvang vergelijkbaar is met de doelgroep van gebruikelijke hulpverlening. Er lijkt bij een deel van de doelgroep onvoldoende inzicht te bestaan in de probleemsituatie en de noodzaak van behandeling.

Gezin Centraal onderscheidt zich in het vraaggericht werken en gezinsgericht werken minder van gebruikelijke hulpverlening dan verwacht. Het blijkt dat cliënten van Gezin Centraal na afloop minder problemen ervaren in het functioneren van het kind. Intern vergeleken is er sprake van minder opvoedingsstress. Meer zicht is verkregen op het proces van het programma. Het onderzoek van Metselaar zet aan tot het expliciteren van normen voor (proces)uitkomsten en het selecteren van de doelgroep.

Janneke Metselaar (Gouda, 1974) studeerde pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Leiden en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het werd medegefinancierd door Cardea Jeugdzorg.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 09 oktober 2018

  Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

  De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theater in Groningen.