Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Studiemiddag VB Noord: Digitalisering, Openbaarheid en Privacy

21 september 2011

In het publieke domein zijn transparantie en openbaarheid belangrijke waarden. Daarbij lijken de nieuwe mogelijkheden die digitalisering ons biedt goed te passen. Er is echter een aantal drempels voor lokale overheden om ten volle gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheden. Wat bijvoorbeeld te denken van de bescherming van persoonsgegevens?

Digitalisering van informatie en informatiebeheer compliceert de bestaande spanning tussen openbaarheid en privacy. Het maakt actieve openbaarmaking eenvoudiger, maar maakt het ook lastiger om te voorkomen dat beschermde informatie ten onrechte publiek wordt. Zeker in situaties waarin de overheid samenwerkt met andere (private) partijen, kunnen lastige dilemma’s ontstaan. 

Studiemiddag
Over deze en andere vraagstukken in het spanningsveld van digitalisering, openbaarheid en privacy organiseert de VB Noord een studiemiddag op 27 oktober 2011 in het gemeentehuis te Assen. Nadere informatie is te vinden op de website: www.vbnoord.nl. U kunt zich via de website aanmelden voor de bijeenkomst. Kosten voor inschrijving bedragen €45, -.Voor studenten en medewerkers van gemeenten met een deelneming in VB Noord is de bijeenkomst gratis.

Uitwisselen kennis en ervaring
VB-Noord stelt zich ten doel het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie. Hiertoe organiseren we kwalitatief hoogwaardige, maar betaalbare bijeenkomsten in het Noorden van het land.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:27

Meer nieuws