Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Seksueel functioneren van geneeskundestudenten onderzocht

29 september 2011

Medische studenten zijn over het algemeen tevreden met hun seksuele leven. De tevredenheid stijgt van 66% in het eerste studiejaar naar 77% in het derde jaar en is dan het meest uitgesproken bij vrouwelijke studenten (84%). Ook krijgen de studenten gedurende hun studietijd meer ervaring op seksueel gebied. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar de seksuele gezondheid van eerste- en derdejaars geneeskunde studenten dat deze maand is gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine. Het onderzoek is uitgevoerd door Freek Fickweiler, een 6e-jaars student geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doel van het onderzoek was om meer bewustwording en kennis over het eigen seksueel gedrag onder medische studenten te bevorderen, waardoor het voor hen makkelijker wordt om er later in hun beroepscarrière met patiënten over te kunnen praten. De resultaten van dit onderzoek worden daartoe ingebracht in het onderwijs aan de medische studenten.

Inhaalslag

Ten opzichte van een steekproef onder leeftijdgenoten in Nederlands onderzoek van de Rutgers Nisso Groep, hebben medische studenten aanvankelijk minder seksuele ervaring (met uitzondering van zoenen en masturberen). Echter, naarmate de studenten ouder worden, wordt dit verschil kleiner, wat suggereert dat er een inhaalslag plaats vindt. Deze ontwikkelingen doen zich voor in hun relatievorm (van gelegenheidspartners naar vast), in het opdoen van seksuele ervaringen met verschillende partners, in hun opvattingen over seks (vrouwelijke studenten worden soepeler in hun opvattingen), en in het gebruik van voorbehoedsmiddelen (meer pil plus condoom).

Internationale vergelijking

De online enquête onder 1598 studenten bevatte vragen naar de seksuele ervaring en opvattingen (zoenen, naakt vrijen), het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de achtergrond (opleidingsniveau ouders, religie, relatievorm, e.d.), en leefstijl (alcohol-, drugsgebruik, voeding) van de studenten. Het is opvallend dat het seksuele gedrag van Nederlandse medische studenten nauwelijks verschilt van dat van Amerikaanse en Duitse medische studenten, maar wel hemelsbreed van Chinese studenten. Waar slechts 0-1% van de Chinese studenten ervaring heeft met gemeenschap is dat onder Nederlandse, Amerikaanse en Duitse studenten 90%. Wel zijn Nederlandse studenten veel meer tevreden dan hun Amerikaanse collega’s. Daar was de tevredenheid slechts 11% tot 21%.

Risicovol gedrag

Risicovol seksueel gedrag blijkt sterker voor te komen bij studenten zonder vaste relatie en bij studenten met een homoseksuele oriëntatie. Alcohol-, drugsgebruik, roken en lidmaatschap van een studentenvereniging gaan bij de medische studenten niet gepaard met risicovol seksueel gedrag. Geslachtsziekten (SOA’s) komen bij de derde jaars medische studenten minder vaak (2-4%) voor dan bij leeftijdgenoten (12%-15%). Hoewel er veel veranderingen optreden in het leven van medische studenten, blijft het aantal SOA’s en ongewenste zwangerschappen laag en is het gebruik van voorbehoedsmiddelen relatief hoog.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Bron: Sexual health of Dutch medical students: nothing to worry about. Fickweiler F, Keers JC, Weijmar Schultz WCM. Journal of Sexual Medicine: Volume 8 Issue 9 (September 2011)
Link artikel: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2011.02344.x/abstract

Laatst gewijzigd:06 oktober 2022 13:37

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...