Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gezamenlijke kennisontwikkeling over doofblindheid

Bartiméus en Rijksuniversiteit Groningen bekrachtigen samenwerking
15 september 2011

Bartiméus, specialist op het gebied van visuele beperkingen, en de Rijksuniversiteit Groningen hebben op 14 september 2011 hun intentie tot samenwerking op het gebied van doofblindheid met hun handtekening bekrachtigd.

Beide organisaties hebben de afgelopen jaren op dit terrein een samenwerkingsrelatie opgebouwd door het promotieonderzoek naar communicatie bij doofblindheid van Saskia Damen. Hieruit is de wens ontstaan om nieuw gezamenlijk onderzoek te doen naar mogelijkheden om de participatie van mensen met doofblindheid te verbeteren.

Training

Bartiméus en de Rijksuniversiteit Groningen doen sinds 2008 samen onderzoek naar de mogelijkheden om de kwaliteit van communicatie bij kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid te verbeteren. In het promotieonderzoek `hoge kwaliteit communicatie’ wordt door Saskia Damen onderzocht of ziende&horende communicatiepartners na training beter in staat zijn om aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van kinderen en volwassenen met aangeboren doofblindheid.

Leerstoel

Bartiméus en de Rijksuniversiteit Groningen hebben wederzijds belang bij verdieping van de samenwerking in onderzoek en opleidingen op het terrein van zorg- en dienstverlening voor mensen met doofblindheid. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de enige leerstoel doofblindheid ter wereld, geleid door prof.dr Marleen Janssen.

Isolement voorkomen

Verdere verspreiding en ontwikkeling van kennis is nadrukkelijk ook een doel van het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid. Door de krachten te bundelen trachten Bartiméus en de Rijksuniversiteit Groningen een antwoord te vinden op urgente vragen uit de praktijk. Zo is het van groot belang dat onderzocht wordt wat nodig is om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen met doofblindheid en hun ziende&horende communicatiepartners elkaar echt kunnen begrijpen. Door middel van evidence based interventies kan in de toekomst hopelijk voorkomen worden dat personen met doofblindheid in een isolement verkeren, nauwelijks weet hebben van de wereld om hen heen en moeite hebben om zich te uiten.

Hogere kwaliteit

Onderzoek en kennisdeling moeten leiden tot hogere kwaliteit van dienstverlening aan mensen met doofblindheid, betere opleiding van professionals, betere ondersteuning van personen met doofblindheid en hun betrokkenen, en een beter beleid in praktijkorganisaties.

Voor meer informatie

prof.dr. Marleen Janssen, tel. 050 - 363 6575 / 6566.  

Laatst gewijzigd:04 juli 2022 16:14

Meer nieuws

 • 20 maart 2023

  Veilig zelfstandig fietsen door slechtzienden

  Kunnen slechtzienden veilig zelfstandig fietsen? Bart Jelijs stelt dat richtlijnen daarvoor niet alleen gebaseerd moeten zijn op de aard of de ernst van een visuele functiebeperking, want dat sluit veel slechtziende mensen onnodig uit. Bovendien...

 • 07 maart 2023

  Gelijkheid – Ook tussen de lakens

  We vinden het vaak moeilijk om over seks en seksualiteit te praten. Niet vreemd, wel kwalijk, vindt onderzoeker Charmaine Borg. Want daardoor verandert er niets aan onze (ouderwetse) opvattingen over seks. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...