Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Commissie onderzoekt werk Stapel tijdens Groningse periode

26 september 2011

De rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Elmer Sterken, stelt een onafhankelijke commissie in om onderzoek te doen naar het wetenschappelijk werk dat prof. dr. Diederik A. Stapel verrichtte tijdens de periode dat hij aan de Groningse universiteit verbonden was.

Stapel werd in 2000 aan de RUG benoemd tot hoogleraar Cognitieve Sociale Psychologie en stapte in 2006 over naar de Universiteit van Tilburg. De commissie staat onder leiding van prof. dr. Ed Noort, emeritus hoogleraar en oud-decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RUG.

De commissie is gevraagd om onderzoek te doen naar de omvang en de aard van de inbreuk op de wetenschappelijke integriteit door Diederik Stapel. Daarvoor zal de commissie in kaart brengen welke publicaties gebaseerd zijn op gefingeerde data of gefingeerd onderzoek en over welke periode de fraude heeft plaatsgevonden.

Ook is de commissie verzocht om in beeld te brengen wat mogelijke (juridische) gevolgen van de fraude zijn en om aanbevelingen te formuleren hoe hierop te reageren. De commissie dient zich een idee te vormen van de werkwijze en de onderzoekscultuur die de inbreuk op wetenschappelijke integriteit mogelijk hebben gefaciliteerd. In samenwerking met de beide andere betrokken universiteiten zullen aanbevelingen geformuleerd worden om herhaling te voorkomen.

De commissie zal haar bevindingen rapporteren aan het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen en aan prof. dr. Pim Levelt, voorzitter van de onderzoekscommissie van de Universiteit van Tilburg. Naar verwachting gebeurt dat eind oktober

Naast voorzitter prof. dr. Ed Noort zijn lid van de commissie:
- Prof. mr. dr. Herman E. Bröring, hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit (RUG).
- Prof. dr. Jules M. Pieters, hoogleraar Toegepaste Psychologie aan de Universiteit Twente en voormalig bestuurslid en voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen.

 

Noot voor de pers

Mee informatie: afdeling Communicatie RUG, tel. 050-363 4444, e-mail: communicatie rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:53

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 20 maart 2023

  Veilig zelfstandig fietsen door slechtzienden

  Kunnen slechtzienden veilig zelfstandig fietsen? Bart Jelijs stelt dat richtlijnen daarvoor niet alleen gebaseerd moeten zijn op de aard of de ernst van een visuele functiebeperking, want dat sluit veel slechtziende mensen onnodig uit. Bovendien...

 • 07 maart 2023

  Gelijkheid – Ook tussen de lakens

  We vinden het vaak moeilijk om over seks en seksualiteit te praten. Niet vreemd, wel kwalijk, vindt onderzoeker Charmaine Borg. Want daardoor verandert er niets aan onze (ouderwetse) opvattingen over seks. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van....