Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Usva sluit OUTheater

02 september 2011

Het Cultureel Studentencentrum Usva en Universitair Studenten Cultuurcentrum (USCC) hebben besloten om het OUTheater in het Harmoniegebouw aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat te sluiten. Deze beslissing wordt gesteund door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
In 2006 nam Usva het Universiteitstheater over van de Faculteit der Letteren en veranderde de naam in het OUTheater (Oude UniversiteitsTheater). Er werden voorstellingen van studentengroepen en professionele groepen in de disciplines toneel en dans geprogrammeerd. Na vijf jaar is echter gebleken dat het theater in het Harmoniegebouw niet rendabel genoeg is om open te blijven.

Usva en USCC hebben de afgelopen jaren te maken gehad met oplopende tekorten en moesten daarom flink bezuinigen. Voor 2012 en verder komen er nieuwe bezuinigingsronden aan. In het kader van het strategisch plan voor de komende vijf jaar is daarom het besluit genomen het OUTheater te sluiten.

Usva wil zich ontwikkelen tot overkoepelend orgaan voor alle culturele studentenorganisaties van Groningen. Ook is zij het aanspreekpunt voor iedereen die iets wil weten over of doen met cultuur voor en door studenten.

Het strategisch plan voor de komende jaren richt zich op samenwerking met professionele culturele partijen in de stad Groningen en culturele studentenorganisaties. Usva is de organisatie waar alle studenten in Groningen terecht kunnen voor een kennismaking met kunst en cultuur of voor verdere ontwikkeling op dat vlak. Om haar plannen en ambities de komende vijf jaar waar te maken moet er financieel ruimte zijn om te investeren. Die is er niet zolang het OUTheater behouden wordt.
 
Usva en USCC spannen zich in om alle partijen die het OUTheater een warm hart toedragen zo goed mogelijk in te lichten over deze beslissing. Groepen die in het verleden gespeeld hebben in het OUTheater worden geholpen bij het vinden van een alternatieve locatie (het INTheater in het Usva-pand aan de Munnekeholm, of podia elders in Groningen).

Alle geplande voorstellingen in het OUTheater tot 1 januari 2012 zullen doorgang vinden.

Het USCC is de beheersorganisatie vanuit de RUG die Usva ondersteunt en adviseert en zorg draagt voor het personeel en de huisvesting van Cultureel Studentencentrum Usva.

Noot voor de pers

Meer informatie:
- Eva Schram, voorzitter van het Dagelijks Bestuur 2010-2011, e-mail: esschram gmail.com
- Loes Schaafsma, Hoofd USCC, tel. 050-363 4668, e-mail: Loes.schaafsma rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:56

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.