Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Hoogwaardig klimaatonderzoek in Nederland gewaarborgd in ICOS-nl

16 augustus 2011

Donderdag 18 augustus lanceren acht Nederlandse kennisinstituten hun samenwerking op het gebied van klimaatonderzoek met ICOS-nl. De lancering vindt plaats bij de meetmast van het KNMI in Cabauw.

Het samenwerkingsverband ICOS-nl bestaat uit de partners VU, ECN, KNMI, SRON, Alterra en de universiteiten van Groningen, Utrecht en Wageningen. De instituten beogen deel uit te maken van een grootschalig Europees project ICOS (Integrated Carbon Observing System). Dit project zet een meetinfrastructuur op voor onderzoek naar de broeikasgasbalans van Europa. De broeikasgasbalans wordt door zowel natuurlijke processen als door menselijk handelen beïnvloed. Echter, de onzekerheden in deze balans en in de toekomstige ontwikkelingen ervan zijn groot. Continue en consistente metingen van hoge kwaliteit met betrouwbare apparatuur kunnen meer zekerheid verschaffen. Zekerheid over hoe en hoeveel broeikasgas in de atmosfeer terecht komt en wat daarvan weer opgenomen wordt op land of in de zee. De meetresultaten fungeren als basis om conclusies te trekken en om goede voorspellingen van de toekomstige broeikasgasbalans te kunnen doen. De kwalitatief hoogwaardige metingen van ICOS vormen zo de hoeksteen voor advies over te nemen maatregelen en beleid.

Nederland in Europees klimaatonderzoek

ICOS zet het belang van klimaatonderzoek en goede beleidsinformatie voor het inrichten van een duurzame en klimaatbestendige samenleving voorop. Op dit moment bevinden de Nederlandse kennisinstituten zich in de voorhoede op het gebied van het klimaatonderzoek. Deze rol willen zij graag voortzetten en versterken door een substantiële deelname in het Europese ICOS. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun steun aan ICOS toegezegd. De ICOS-nl partners stellen voor dat Nederland haar bijdrage levert en dienen eind augustus een onderzoeksvoorstel in bij NWO.

Op de feestelijke Nederlandse lancering van 18 augustus wordt een overzicht gegeven van resultaten van monitoring en modellering inspanningen tot nu toe, en van de ambities en kansen voor de toekomst.
ICOS-nl wil dit alles realiseren samen met een groeiend aantal business partners. Zo gaat zowel ICOS-nl als ICOS-EU samenwerken met het Amerikaanse bedrijf Earth Networks Inc., de eigenaar en exploitant van ’s werelds grootste weer-, onweer- en klimaatobservatienetwerk, zoals vandaag in een internationaal persbericht bekend is gemaakt. Het Engelstalige persbericht is te vinden op de website van Earth Networks.
Bij de lancering van ICOS-nl zal ook Earth Networks zich presenteren.


Meer informatie over het project kunt u vinden op www.icos-infrastructure.nl.

Contactpersoon bij ECN
Alex Vermeulen
Luchtkwaliteit & Klimaatverandering
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek
E-mail: a.vermeulen@ecn.nl
Telefoon: 0224–564194

Laatst gewijzigd:05 oktober 2018 14:56

Meer nieuws