Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Aletta Jacobsprijs 2012 voor Els Borst

29 augustus 2011

De Aletta Jacobs Prijs 2012 van de Rijksuniversiteit Groningen wordt toegekend aan mw. dr. Els Borst. Els Borst ontvangt de prijs vanwege de genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette. De Aletta Jacobs Prijs wordt uitgereikt op 8 maart 2012.

Els Borst-Eilers (Amsterdam, 1932) studeerde geneeskunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (de huidige UvA), waarna ze zich vervolgens specialiseerde in kindergeneeskunde en immuno-hematologie. In 1972 promoveerde ze aan dezelfde universiteit.
 
Ze werkte o.a. als wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Utrecht en als hoofd Bloedbank en medisch directeur aan het Academisch Ziekenhuis in Utrecht.Van 1986 tot 1994 was zij vice-voorzitter van de Gezondheidsraad en van 1992 tot 1994 daarnaast bijzonder hoogleraar evaluatieonderzoek van het klinisch handelen in het Amsterdams Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Van 1994 tot 2002 was Els Borst minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 1998 was ze lijsttrekker van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarnaast bekleedde (en bekleedt) ze diverse bestuursfuncties in de gezondheidszorg, waaronder vele voorzitterschappen.

Invloed als bewindsvrouw

Als bewindsvrouw stelde Els Borst veel medisch-ethische kwesties aan de orde, waaronder drugsbeleid, tabaksontmoedigingsbeleid, euthanasie, embryo-onderzoek, patiëntenrechten, voeding en alcoholgebruik. Veel van het door Els Borst voorgestelde beleid resulteerde in wetgeving. Een van haar laatste wapenfeiten was de wetswijziging van de Tabakswet in 2002. Daarin werd de verkoop van tabaksproducten aan de leeftijdsgrens van 16 jaar gebonden, tabaksreclame en roken in openbare ruimten verboden en kregen werknemers het recht op een rookvrije werkplek.

Durf

Als minister heeft Els Borst laten zien dat zij durf heeft, grensverleggend kan zijn en er niet voor terugschrikt om uiterst gevoelige kwesties in een breed maatschappelijk debat aan de orde te stellen. Zij deed dat altijd met de nodige voorbehouden en nuances. Ze werd gekenmerkt door eigenzinnigheid, openheid en een eigen visie. Dat is haar niet altijd in dank afgenomen, omdat ze onderwerpen aan de orde stelde die door anderen als te pijnlijk en te lastig werden ervaren en waar men liever over zweeg. Door de grensverleggende wijze waarop zij maatschappelijke problemen op een menslievende manier aan de orde stelde, is zij een ware ‘Aletta Jacobs’.

De Aletta Jacobs Prijs wordt op 8 maart 2012 aan Els Borst uitgereikt door de rector magnificus van de RUG, prof. dr. Elmer Sterken, in het Academiegebouw van de RUG. De prijs wordt uitgereikt binnen een programma dat in het kader staat van Healthy Ageing. Daarnaast worden leerlingen van het Aletta Jacobs College uit Hoogezand betrokken bij het programma.

Noot voor de pers

Meer informatie: Communicatie RUG, tel. 050-363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...