Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

UMCG wil mate gevoeligheid voor COPD bij jonge en oude rokers aantonen

28 juli 2011

Het UMCG doet onderzoek naar de mate van gevoeligheid van mensen om de longziekte COPD te ontwikkelen. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de gevoeligheid om COPD te krijgen, al op jonge leeftijd aantoonbaar is. Hiertoe wordt bij verschillende groepen de ontstekingsreactie vastgelegd die na het roken van enkele sigaretten optreedt.

Achtergrond van dit onderzoek van het UMCG is het idee dat rokers die gevoelig zijn om COPD te ontwikkelen, een andere en heftiger ontstekingsreactie hebben op inhaleren van sigarettenrook dan rokers die dat niet zijn. Deze gevoeligheid om COPD te ontwikkelen is mede het gevolg van erfelijke factoren. Ongeveer 20-30% van de rokers ontwikkelt uiteindelijk COPD.

COPD

Chronisch obstructieve longziekte (COPD) is een luchtwegziekte die gepaard kan gaan met chronisch hoesten, slijm opgeven en kortademigheid. Na vele jaren roken kan deze ziekte ontstaan bij personen die hiervoor bevattelijk zijn, omdat ze er een erfelijke aanleg voor hebben. Het roken veroorzaakt een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen die uiteindelijk kan leiden tot een blijvende schade aan de luchtwegen en longblaasjes. In een vroeg stadium is dit nog niet aan te tonen, maar na langdurig roken is COPD wel met eenvoudig longfunctie-onderzoek vast te stellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de ziekte zich niet alleen afspeelt in de longen, maar dat roken ook een ontsteking in het bloed veroorzaakt die gevolgen heeft voor andere organen en weefsels.

Doel onderzoek

Het voornaamste doel van dit onderzoek is vast te stellen of de vatbaarheid voor COPD op jonge leeftijd al aantoonbaar is met een verschil in ontstekingsreactie na het roken van enkele sigaretten. De vatbaarheid voor COPD wordt vastgesteld door aanwezigheid van COPD in de familie. De onderzoekers willen verder in het bloed aantonen welke erfelijke factoren bijdragen aan een abnormale ontstekingsreactie op roken. Ook kan hiermee wellicht een manier gevonden worden om in de toekomst de diagnose COPD in een vroeg stadium vast te stellen, bijvoorbeeld met een bloedproef, het afgeven van een ademmonster of het inleveren van spuug.

Deelnemers

Drie groepen van deelnemers kunnen aan dit onderzoek meedoen. Het gaat hierbij om personen tussen de 18-40 jaar met rokende familieleden met of zonder COPD; daarnaast kunnen personen deelnemen tussen 40-75 jaar die COPD hebben. Essentieel is dat deelnemers in staat zijn om eenmalig drie sigaretten te kunnen roken en dat zij ook enkele dagen kunnen stoppen met roken.

De eerste resultaten worden eind 2012 verwacht. Het UMCG hoopt dat dit onderzoek informatie over de aard van de ontstekingsreactie oplevert, wat belangrijk kan zijn om COPD in de toekomst te voorkomen en beter te kunnen behandelen.

Meer informatie is ook te vinden op:
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/Longziekten/Pages/default.aspx

Noot voor de pers

Meer informatie: persvoorlichting UMCG, tel. (050) 361 2200

Laatst gewijzigd:04 juni 2021 08:21

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...