Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Uitnodiging boekpresentatie 'Recht van Onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie'

01 juli 2011

Op 1 juli a.s. wordt het eerste examplaar van het boek 'Recht van Onderop: Antwoorden uit de Rechtssociologie' (Marc Hertogh & Heleen Weyers, red.) officieel aangeboden aan de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Vrijdag 1 juli, 15.00-17.00 uur
Academiegebouw, Belle van Zuylenzaal
Domplein 29, Utrecht

Voor meer informatie over de presentatie, zie www.arsaequi.nl

Laatst gewijzigd:22 maart 2019 10:40

Meer nieuws