Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Student learning behaviours and clerkship outcomes

13 juli 2011

Promotie: mw. M.T. van Lohuizen, 14.45 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Proefschrift: Student learning behaviours and clerkship outcomes

Promotor(s): prof.dr. J.B.M. Kuks, prof.dr. J. Cohen-Schotanus, prof.dr. J.C.C. Borleffs

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Nader inzicht in leergedrag tijdens coschappen

Een belangrijke fase in de studie geneeskunde vormen de coschappen, waarin de student stage loopt op verschillende afdelingen van een ziekenhuis. Mirjam van Lohuizen onderzocht hoe studenten in deze fase leren, en of hun leergedrag van invloed is op hun prestaties en stress.

Met bestaande vragenlijsten is geen eenduidig verband vast te stellen tussen leergedrag en prestaties, zo blijkt uit haar onderzoek. Dit zou kunnen komen doordat bestaande vragenlijsten vooral gericht zijn op kennisverwerving, terwijl in coschappen competentieontwikkeling ook erg belangrijk is. Van Lohuizen ontwikkelde een nieuwe vragenlijst waarmee leergedrag beter in kaart kan worden gebracht en waarin aandacht wordt besteed aan onder meer de ijver van de student en de mate waarin de student initiatief neemt.

Coschappen lopen is vaak een stressvolle aangelegenheid. Niet alleen omdat de student moet samenwerken met een groot aantal hulpverleners, die allen een eigen kijk op de situatie hebben, maar ook omdat er grote belangen op het spel kunnen staan. Dat stress een negatief effect heeft op de leerprestaties was al bekend uit eerdere studies. Uit het onderzoek van Van Lohuizen blijkt nu dat als de zelfregulatie - kortweg: het strategisch denken over de eigen studeeractiviteiten - van de student verbetert, de stress afneemt. Studenten die erg veel stress ervaren, zouden baat kunnen hebben van een cursus zelfregulatie. Hierdoor kunnen hun leerprestaties verbeteren.

Mirjam van Lohuizen (Groenlo, 1981) studeerde psychologie te Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan het facultaire Onderwijsinstituut binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool SHARE. Inmiddels werkt Van Lohuizen als docent methodologie en onderzoek bij de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws