Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Understanding objectivity in information system evaluation

07 juli 2011

Promotie: dhr. P.M. Schuurman, 14.45 uur, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33, Groningen

Proefschrift: Understanding objectivity in information system evaluation

Promotor(s): prof.dr. E.W. Berghout

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

 

Evaluatie economische aspecten van informatiesystemen

 

Hoe kan men de economische aspecten van informatiesystemen evalueren? Veelal wordt geprobeerd de waarde inzichtelijk te maken door de baten en kosten tegen elkaar af te wegen. Tussen beide bestaan echter zulke grote verschillen, dat de sommering uiterst problematisch is. Het promotieonderzoek van Peter Schuurman erop gericht de objectiviteit in de evaluatie van de economische aspecten van informatiesystemen beter te begrijpen.

 

 

Uit interviews met 32 IT-managers concludeert Schuurman dat de perceptie van de evaluatieprestaties als hoger wordt beleefd, als dat ook geldt voor de objectiviteit van baten of kosten. Tevens blijkt dat kosten gezien worden als significant objectiever dan baten. De beleving van algehele evaluatieprestaties wordt slechts beïnvloed door de prestaties van kostenevaluatie. Deze drie constateringen rechtvaardigen gezamenlijk de conclusie dat verbetering van het objectiviteitniveau gerelateerd aan batenevaluaties een waardevolle ontwikkelingsrichting kan zijn. Hiertoe kan de door kostenevaluatie gevolgde weg als leidraad fungeren. Voor nu lijkt het echter onwaarschijnlijk dat een beschouwing van baten en kosten op een bevredigende manier kan worden uitgevoerd. Organisaties zullen er derhalve verstandig aan doen aparte aandacht te besteden aan de twee. En vraag of ze iets de moeite waard vinden kunnen ze beter prefereren boven de kwestie van winstgevendheid.

 

 

Peter Schuurman (Utrecht, 1981) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zijn nieuwe werkgever is KPMG Advisory N.V.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws