Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Versnelde renovatie Natuur- en Scheikundegebouw Nijenborgh 4

16 juni 2011

Het Facilitair Bedrijf van de RUG is de afgelopen periode in opdracht van het College van Bestuur bezig geweest met de voorbereiding van het saneren van asbest in het Natuur- en Scheikundegebouw Nijenborgh 4. Het doel van deze operatie was het zodanig inpakken of verwijderen van asbest, dat in het gebouw op een veilige manier gewerkt kan blijven worden zonder het hele gebouw leeg te maken en de normale bedrijfsvoering ingrijpend te verstoren. Deze ‘beperkte’ saneringsoperatie zou zeer binnenkort starten. Overigens zijn alle directe risicobronnen de afgelopen periode al weggehaald dan wel geïsoleerd. Voorts hebben er periodiek luchtmetingen plaatsgevonden, die uitwezen dat de omgeving veilig is om in te werken.

Versnelde renovatie

Afgelopen week is echter duidelijk geworden dat deze wijze van sanering van de aanwezige asbest leidt tot exorbitante kosten, terwijl slechts een deel wordt verwijderd. Bij iedere verbouwing, renovatie of – op den duur – sloop van het gebouw moeten opnieuw kosten gemaakt worden om het restant asbest te verwijderen. Omdat de instelling deze kosten geheel uit eigen middelen dient te financieren heeft het College van Bestuur op 14 juni , na consultatie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Arbeidsinspectie, besloten dat de geplande aanpak wordt gestaakt. Er wordt nu versneld gewerkt aan een integrale modernisering van Nijenborgh 4, waarbij het hele gebouw wordt gestript en gerenoveerd en waarin het saneren van asbest wordt meegenomen. Dit renovatieplan zal komend najaar gereed zijn. Het College van Bestuur zal met het bestuur van de Faculteit overleggen over de wijze waarop de faculteit bij de planvorming wordt betrokken.  

Beheersmaatregelen

In de tussenliggende periode worden de nodige asbestbeheersmaatregelen getroffen om een veilige werkomgeving te kunnen blijven garanderen. Hiertoe behoren in ieder geval:

 • het periodiek uitvoeren van luchtmetingen
 • het handhaven van strikte protocollen voor onderhoudswerkzaamheden aan met name plafonds en gangkasten
 • het op korte termijn saneren van de gangkasten waar analytische gasinstallaties zijn geplaatst en een beperkt aantal andere locaties.

Omdat de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van Nijenborgh 4 voorop staat betekent dit alles dat bepaalde beperkingen in de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn. Reparatie- en / of verbouwactiviteiten kunnen uitsluitend via de afdeling Facilitaire Zaken van de faculteit en het Facilitair Bedrijf worden uitgevoerd, opdat deze activiteiten getoetst kunnen worden aan het asbestbeheersplan.

Meer informatie

- Mocht u als medewerker of student vragen hebben t.a.v. de gezondheidrisico’s, dan kunt u zich richten tot de Arbo- en Milieudienst van de RUG via 050 - 363 55 34 of AMD.medisch@rug.nl .

- Vragen over de bedrijfsvoering kunnen worden gericht aan de portefeuillehouder Middelen van FWN, de heer J. Poutsma, tel. 050 - 363 46 15

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 18 oktober 2018

  Fotoreportage: de Ocean Grazer

  Fotoreportage over de Ocean Grazer van de RUG, een systeem om energie op zee te ‘oogsten’ en op te slaan.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...