Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Frans Zwarts benoemd tot hoogleraar-bestuurder University Campus Fryslân

03 juni 2011

Prof.dr. Frans Zwarts is per 1 juni 2011 voor vier jaar benoemd als hoogleraar-bestuurder bij de University Campus Fryslân (UCF). Frans Zwarts gaat drie dagen in de week leiding geven aan de realisatie van de University Campus Fryslân.

Zwarts is momenteel werkzaam als hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen. Van 2002 tot 2011 was hij rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij neemt bij de UCF het roer over van de kwartiermaker prof.dr. T. Sminia, voormalig rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

University Campus Fryslân

De University Campus Fryslân heeft als doel, om met gerichte investeringen in academische activiteiten, de kennisinfrastructuur en kennisketen rond verschillende Fryske hotspots te versterken. Zij doet dat in samenwerking met de aanwezige kennispartners en zij wil optimale voorwaarden scheppen voor een innovatieve en duurzame regionale ontwikkeling in Fryslân en de noordelijke regio. Bij de hotspots gaat het vooral om watertechnologie, meertaligheid, duurzaamheid en energie, toerisme, leefbaarheid en green life sciences.

De University Campus Fryslân is een koppeling van aanwezige kennis en kunde binnen bestaande instituten en is gericht op het genereren van wisselende allianties en het ontsluiten van nieuwe kennis. Dit moet leiden tot meer en beter hoger onderwijs, onderzoek én kennistoepassing in Fryslân.

In januari 2011 hebben de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden resp. € 16,4 en 2 mln beschikbaar gesteld voor de periode 2011 - 2014 voor de start van de realisatie van de University Campus Fryslân.

Bron: persbericht Provincie Fryslân

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...