Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Dissertatieprijs voor RUG-promovendus

15 juni 2011

Dr. Wondimu Ahmed ontvangt de VOR-VFO dissertatieprijs 2010, die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste promotieonderzoek in Nederland en Vlaanderen binnen het domein van de onderwijskunde. De universitair docent Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt de prestigieuze prijs voor zijn onderzoek naar de emoties van brugklassers tijdens de wiskundeles, waarop hij op 8 april 2010 promoveerde.

De VOR-VFO dissertatieprijs is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor
Onderwijs Research (VOR) en haar Vlaamse zusterorganisatie Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO). De jury bestaat uit prof.dr. R.J. Simons (voorzitter), prof.dr. T.A.B. Snijders en prof.dr. R. Vandenberghe.

Juryrapport

"Het proefschrift is op alle criteria uitstekend", luidt het lovende begin van het juryrapport. "De theoretische verantwoording munt uit door een gedegen analyse van de onderwijskundige literatuur over de rol van emoties bij leren en de invloed van emoties op cognities. Daarnaast is er ook een heel goede inbedding van de gekozen theorieën in de algemene psychologische literatuur. Daarbij voegen de onderzoekingen ook duidelijk wat toe aan de theorievorming op dit gebied. Gaten in de onderzoeksliteratuur worden gedicht. Er is gebruik gemaakt van een diversiteit aan onderzoeksmethoden, waarbij zeker ook het gebruik van fysiologische maten, hartslagmetingen en nonverbale uitingen toegevoegde waarde hebben. Er is goed en adequaat gebruik gemaakt van geavanceerde statistische technieken."

"Het proefschrift heeft belangrijke inzichten voor de onderwijspraktijk en de onderwijswetenschappen opgeleverd: het maakt duidelijk hoe negatieve emoties het leerproces belemmeren en hoe dit negatieve effect gedempt kan worden via positieve emoties en sociale steun. Het proefschrift vraagt om een herijking van de rol van emoties in het onderwijs in het algemeen, maar zeker in een zo belangrijk vak als wiskunde."

Positieve emoties leiden tot hogere cijfers

In zijn bekroonde proefschrift 'Expectancy-value antecedents and
cognitive consequences of students’ emotions in mathematics' toont Ahmed aan dat de emoties die leerlingen ervaren tijdens wiskundelessen belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun prestaties. Leerlingen die trots zijn en plezier beleven aan het vak, halen hogere cijfers. Over het promotieonderzoek van Ahmed verscheen dit persbericht.

Curriculum Vitae

Wondimu Ahmed (Ethiopië, 1977) studeerde onderwijskunde in Groningen en deed zijn promotieonderzoek bij het GION van de Rijksuniversiteit Groningen. Ahmed promoveerde bij prof.dr. M.P.C. van der Werf en prof.dr. A.E.M.G. Minnaert. Co-promotor was dr. H. Kuyper. Wondimu Ahmed is momenteel werkzaam als universitair docent aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Laatst gewijzigd:24 augustus 2021 15:33

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...