Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Pillen op maat

21 juni 2011

Oratie : dhr. prof.dr. A.A. Voors, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Pillen op maat

Leeropdracht: Cardiologie, i.h.b. de medimenteuze therapie van hartfalen

Faculteit: Medische Wetenschappen

In zijn oratie breekt hoogleraar Adriaan Voors een lans voor een meer individuele aanpak in het voorschrijven van geneesmiddelen bij patiënten met hartfalen. ‘Pillen op maat’, luidt zijn devies. Volgens Voors zal het wetenschappelijk onderzoek zich in de nabije toekomst meer bezig moeten gaan houden met het zoeken naar factoren die de individuele respons op een geneesmiddel bepalen. Dit zal moeten leiden tot minder pillen per patiënt, met meer effect, en daardoor een verbetering van de patiëntenzorg met lagere kosten.

Hartfalen is een ernstige aandoening die wordt veroorzaakt door een gestoorde pompfunctie van het hart. Patiënten hebben veel klachten van kortademigheid en ernstige moeheid, en hun levensverwachting is zeer matig. Bijna altijd is de aandoening onomkeerbaar, en zullen patiënten niet genezen. Geneesmiddelen kunnen echter het hart ondersteunen en leiden tot een afname van de klachten en een langere levensduur. De laatste decennia is daarom de kwaliteit van leven en de levensduur van patiënten met hartfalen enorm verbeterd.

De laatste tijd zwakt deze ontwikkeling echter af, en zijn de effecten van nieuwe geneesmiddelen bovenop de bestaande therapieën steeds kleiner. Een mogelijke oorzaak van deze ongunstige ontwikkeling is dat op dit moment alle patiënten met hartfalen, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, de oorzaak van het hartfalen en bijkomende aandoeningen, behandeld worden met dezelfde geneesmiddelen. Dat betekent ongetwijfeld dat slechts een deel van de patiënten baat heeft bij deze geneesmiddelen, maar een deel ook niet. Het slikken van geneesmiddelen die niet werken is niet alleen voor de patiënt ongunstig, maar brengt tevens hoge kosten met zich mee.

 

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws