Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Competition and strategic behavior in energy markets

09 juni 2011

Promotie: dhr. R. van Eykel, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Competition and strategic behavior in energy markets

Promotor(s): prof.dr. J.L. Moraga-González

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Mededinging en strategie op de energiemarkt

Het dereguleringsproces in de energiesector heeft tot drastische veranderingen in de marktstructuur van deze industrie geleid. Het promotieonderzoek van Remco van Eijkel tracht marktgedrag van spelers in gedereguleerde energiemarkten in kaart te brengen om zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen die leiden tot een betere marktwerking. Er bestaat overtuigend empirisch bewijs dat bedrijven in deze markten vaak een substantiële invloed hebben op de prijs die tot stand komt. Tegen deze achtergrond worden speltheoretische modellen gebruikt om het strategische gedrag van marktspelers te bestuderen.

Aan de orde komen verschillende instrumenten die energiebedrijven ter beschikking hebben om het spel van vraag en aanbod in hun voordeel te beïnvloeden. Daarnaast wordt onderzocht welk beleid gevoerd kan worden om marktmacht aan de aanbodkant tegen te gaan. Zo wordt bekeken hoe het (strategische) gebruik van netwerkcapaciteit door groothandelsbedrijven bepaalt of er congestie van het netwerk optreedt. Het onderzoek toont aan dat een discriminatoir tariefsysteem wenselijk is wanneer zich congestie in het transportnet voordoet. Daarnaast kunnen bedrijven termijncontracten verhandelen voor strategische doeleinden, afhankelijk van de transparantie in de markt. Tot slot ontwikkelt Van Eijkel een methodologie die kan toetsen of dit strategische motief in werkelijkheid een belangrijke rol speelt. Als dit niet het geval is, zou het beleid erop gericht moeten zijn de markt transparanter te maken. Een levendige handel in termijncontracten lijkt namelijk over het algemeen gunstig voor marktwerking.

Remco van Eijkel (Amersfoort, 1981) volgde de researchmaster economics and econometrics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws