Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dialogue on risk effects of project risk management on project success

09 juni 2011

Promotie: dhr. K.F.C. de Bakker, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Dialogue on risk effects of project risk management on project success

Promotor(s): prof.dr.ir. J.C. Wortmann, prof.dr. A. Boonstra

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Risicomanagement gunstig voor ICT-projecten

Risicomanagement draagt bij aan het succes van ICT-projecten, in het bijzonder aan het succes van Enterprise Resource Planning (ERP) implementatieprojecten). Dat blijkt uit het onderzoek van Karel de Bakker. Bij deze -projecten werkt risicomanagement echter anders dan in de theorie wordt beschreven. De bestaande literatuur over risicomanagement is gebaseerd op de aanname van instrumenteel handelen in de context van een voorspelbare omgeving. Maar daarmee negeert de theorie ten onrechte de invloed van sociale interacties die plaatsvinden zowel binnen het risicomanagementproces als binnen het project zelf. De werking van risicomanagement berust onder meer op mindfulness zoals beschreven door Weick en Sutcliffe (2007). Mensen die gezamenlijk over risico praten, worden zich meer bewust van risico’s, zijn alerter en zijn in staat hun handelen af te stemmen op het handelen van anderen. Daardoor wordt hun handelen effectiever, wat vervolgens bijdraagt aan het succes van een project. Alleen onder strikte condities, condities waaraan ICT-projecten in de regel niet voldoen, werkt risicomanagement op de manier zoals beschreven in de theorie en de handboeken van projectmanagement. Uit het onderzoek blijkt verder dat om het risico te sturen het niet nodig is voorafgaand het risico te meten. Kwantitatieve risicoanalyses zijn binnen de context van ICT-projecten dus niet noodzakelijk voor risicosturing.

Karel de Bakker (Roermond, 1965) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek als full-time aio bij de vakgroep Business en ICT van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Van 2001 tot 2007 was De Bakker werkzaam als zelfstandig project(risico)manager en -consultant via zijn eigen bedrijf, deB Project & Risk. Na zijn promotie zal hij deze activiteiten weer opstarten. Daarnaast blijft hij als docent betrokken bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van de RUG.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws