Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Open dag terpopgraving Firdgum op zaterdag 2 juli

29 juni 2011

In Firdgum (Friesland) zijn archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen momenteel bezig met een opgraving in de dorpsterp. Over een lengte van 160 meter is een doorsnede door de terp blootgelegd. De opgraving is tijdens een open dag op zaterdag 2 juli 2011 te bewonderen.

Het Archeologisch Steunpunt in de Yeb Hettinga Skoalle, direct naast de opgraving, is deze dag gratis toegankelijk. Bezoekers krijgen informatie over het plan om tegenover het steunpunt een zodenhuis uit de vroege middeleeuwen te reconstrueren. De open dag begint om 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur.

Ontstaansgeschiedenis

Het archeologisch onderzoek richt zich op de vroegmiddeleeuwse ontstaansgeschiedenis van Firdgum, in navolging van eerder onderzoek in de ‘koningsterp’ van Wijnaldum. Gedurende de vroege middeleeuwen was het Friese kustgebied nog niet door hoge dijken omringd en moest men op kunstmatig opgeworpen heuvels (terpen) wonen om zich tegen het zeewater te beschermen.

De terp van Firdgum is rond 1920 deels afgegraven voor de winning van vruchtbare terpaarde, ter verrijking van de armere gronden in de veen- en zandgebieden. Het talud van het resterende terplichaam is de afgelopen weken schoongemaakt en wordt nauwkeurig gedocumenteerd.

Graszodenhuis

De Rijksuniversiteit Groningen en de Yeb Hettinga Skoalle willen volgend jaar een gebouw uit ongeveer 700 n.Chr. in Firdgum reconstrueren. Het gebouw krijgt dikke muren van op elkaar gestapelde graszoden, zoals in deze periode gebruikelijk was in het terpengebied. Ook op de terp van Firdgum hebben waarschijnlijk zulke zodenhuizen gestaan. De opgraving heeft randen van huispodia en veedrinkplaatsen aan het licht gebracht, die volgens dezelfde technieken gebouwd zijn.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. J.A.W. Nicolay, opgravingsleider, tel. 06-51514175.
Voor vragen over het zodenhuisproject: Daniël Postma, tel. 06-47238435, e-mail: daniel.postma@rug.nl.

De opgraving in Firdgum wordt uitgevoerd in het kader van een grootschalige tentoonstelling, getiteld ‘Land van Ontdekkingen’. Aan het project nemen deel de Ostfrieschische Landschaft, de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, het Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr van de deelstaat Niedersachsen, het Ostfriesische Landesmuseum Emden, het Drents Museum in Assen, het Fries Museum in Leeuwarden, het Groninger Museum in Groningen, het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen, het “Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung” (NiHK) in Wilhelmshaven, het Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, steunpunt Oldenburg en de Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Dornum.
Het project wordt ondersteund in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de deelstaat Niedersachsen. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Eems Dollard Regio (EDR).

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 16:27

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...