Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ab Klink en Naema Tahir spreken op symposium ‘Religie, burgerschap en integratie’

21 juni 2011

Ab Klink en Naema Tahir zijn enkele van de sprekers tijdens het symposium ‘Religie, burgerschap en integratie’ van het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW). Als dagvoorzitter treedt op prof.drs. Jacques Wallage Openbaar Bestuur. Het symposium vindt plaats op woensdag 22 juni 2011, van 12.00-17.00 uur in Het kasteel, Melkweg 1, Groningen.

Oud-minister en hoogleraar ‘Zorg, arbeid en politieke sturing’ Ab Klink, schrijver en columniste Naema Tahir, bijzonder hoogleraar recht en religie Fokko Oldenhuis, en schrijver, presentator en onderzoeker Thierry Baudet geven in Groningen tijdens het symposium op 22 juni hun mening over vraagstukken als ‘hoe bedreigend is de Islam?’ en ‘wat is de invloed van religie in het publieke domein?’.

Religie een splijtzwam?

In een samenleving die steeds pluriformer wordt, zien we religieuze verschillen vaak als een probleem. Mensen voelen zich bedreigd door de Islam, een religie waar ze weinig van weten en die zich steeds duidelijker manifesteert in de samenleving. Maar hoe bedreigend is de Islam eigenlijk? In hoeverre wijkt ze in haar fundamentele uitgangspunten af van andere godsdiensten? Is religie een splijtzwam of kunnen we religie juist aanwenden om integratie te bevorderen? Of is burgerschap iets van de staat en moeten religies daarbuiten blijven?

Aanmelden

Naast de vier inspirerende sprekers is er ruimte voor discussie met het publiek Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit middagsymposium. Zij kunnen zich aanmelden via de website www.instituutisw.nl.
Datum: Woensdag 22 juni 2011
Tijd: 12.00 – 17.00
Locatie: Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Kosten: € 25,00 (inclusief lunch)

Instituut ISW

Het instituut ISW (Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid) is een multidisciplinair en interuniversitair onderzoeksinstituut dat ernaar streeft om d.m.v. wetenschappelijk onderzoek inzicht te verschaffen in de manier waarop een sociaal weerbare samenleving gecreëerd kan worden, waarin de perspectieven en identiteiten van verschillende culturele groepen geïntegreerd zijn en deze groepen positieve relaties met elkaar onderhouden. Het doet dat in nauwe samenwerking met de praktijk.

Noot voor de redactie

Meer informatie: dr. Aafje Dotinga, programmamanager ISW, tel. 050-363 7122, a.dotinga rug.nl
Websites ISW: www.instituutisw.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws

 • 20 maart 2023

  Veilig zelfstandig fietsen door slechtzienden

  Kunnen slechtzienden veilig zelfstandig fietsen? Bart Jelijs stelt dat richtlijnen daarvoor niet alleen gebaseerd moeten zijn op de aard of de ernst van een visuele functiebeperking, want dat sluit veel slechtziende mensen onnodig uit. Bovendien...

 • 07 maart 2023

  Gelijkheid – Ook tussen de lakens

  We vinden het vaak moeilijk om over seks en seksualiteit te praten. Niet vreemd, wel kwalijk, vindt onderzoeker Charmaine Borg. Want daardoor verandert er niets aan onze (ouderwetse) opvattingen over seks. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...