Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mensen met autisme socialer na hun dertigste door ontwikkeling spiegelsysteem in het brein

06 mei 2011

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen van de KNAW (NIN-KNAW) hebben ontdekt dat het spiegelsysteem in het brein van mensen met de hersenaandoening autisme wel functioneert, maar zich langzamer ontwikkelt dan bij anderen. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Biological Psychiatry, Vol. 69 (9).

Spiegelneuronen helpen ons te begrijpen wat iemand voelt of denkt en wat een ander doet. Deze neuronen zijn actief als we iemands gezichtsuitdrukking zien of een ander een handeling zien uitvoeren zoals eten of sporten. In gedachten voeren we dezelfde handeling uit en door de spiegel in ons brein begrijpen we beter wat anderen doen.

Bij de meeste mensen is de activiteit van spiegelneuronen het grootst tijdens hun jeugd. Uit het onderzoek van Christian Keysers, verbonden aan het UMCG en het NIN, blijkt dat mensen met autisme juist een zwak ontwikkeld spiegelsysteem hebben wanneer ze jong zijn, maar dat de activiteit van spiegelneuronen toeneemt naarmate ze ouder worden. Rond hun dertigste functioneert het spiegelsysteem in het brein normaal en na deze leeftijd zelfs bijzonder goed. De toename van de activiteit van spiegelneuronen gaat hand in hand met de ontwikkeling van het sociaal functioneren van mensen met autisme; ze hebben meer vrienden en zijn sociaal actiever.

De bevindingen van Christian Keysers zijn van belang voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes voor autisme. 'Tot nu toe werd door velen aangenomen dat mensen met autisme moeite hebben om zich in anderen te verplaatsen omdat hun spiegelsysteem niet functioneert. Nu blijkt dat het systeem niet kapot is, maar zich vertraagd ontwikkelt, kunnen we gaan onderzoeken hoe de activiteit van spiegelneuronen gestimuleerd kan worden.’

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...