Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek verbetering betrouwbaarheid openbare registers en basisregistratie kadaster

19 mei 2011

In opdracht van het Kadaster voert het NIG een studie uit naar mogelijkheden tot verbetering van de openbare registers en de basisregistratie kadaster. Deze studie richt zich vooral op het verbeteren van de inschrijving van verkrijgingen krachtens erfopvolging en verjaring.

Een deel van het onderzoek bestaat uit een empirische component waarin wordt geïnventariseerd in hoeverre zich bij overheidsinstanties problemen voordoen als gevolg van niet ingeschreven erfopvolging en verjaring. Daarnaast wordt de notariële praktijk rondom de inschrijving van erfopvolging en verjaring in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden in juli verwacht.

Bij het onderzoek zijn betrokken: prof. mr. W.D. Kolkman, mr. R.J.L.Timmer, prof. mr. L.C.A. Verstappen en mr. F.J. Vonck.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 14:55

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...