Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

 A study on student interaction in the implementation of the Jigsaw technique in language teaching

19 mei 2011

Promotie: mw. H.N.M.S.M. Tamah, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: A study on student interaction in the implementation of the Jigsaw technique in language teaching

Promotor(s): prof.dr. C.L.J. de Bot

Faculteit: Letteren

 

Analyse van studentgedrag in onderwijs vreemde taal

Siti Mina Tamah deed onderzoek naar studentgedrag in leesonderwijs in een vreemde taal. Haar focus lag daarbij op de betrokkenheid van de studenten in de groepsinteractie en het type informatie dat de studenten alleen en samen gebruiken om de teksten te begrijpen. Daarbij keek ze naar de relatie tussen het taalvaardigheidsniveau van de studenten in de tweede taal en de mate van en de manier waarop de studenten elkaar ondersteuning vragen en bieden.

Als onderwijsvorm hanteerde Siti Mina Tamah de ‘jig-saw’-methode, waarin een klas in groepen wordt verdeeld die ieder een deel van de te vinden informatie moeten aanleveren en overdragen op de andere groepen. Binnen de groepen zijn er verschillende rollen die de leerlingen moeten spelen (captain, time keeper, reporter). De analyses laten zien dat ‘high achievers’ ertoe neigen het proces te domineren ten koste van ‘low achievers’. Maar de betrokkenheid van de verschillende groepen wordt mede bepaald door hun rol in de groep. Het hebben van een belangrijke rol, bijvoorbeeld als captain, leidt ertoe dat low achievers veel actiever bij het proces betrokken zijn dan wanneer ze een minder belangrijke rol spelen.

Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat in de Indonesische taalonderwijssituatie, die traditioneel sterk docent-gedomineerd is, groepswerk en meer betrokkenheid van leerlingen heel goed mogelijk is als docenten hiervoor zijn geschoold en gemotiveerd. In vervolgonderzoek zal worden gepoogd de jig-saw benadering op grotere schaal in het onderwijs in te voeren.

Siti Mina Tamah (Indonesië, 1962) studeerde Education aan de Surabaya State University. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep toegepaste taalwetenschap aan de Faculteit der Letteren van de RUG.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...