Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Bouwen aan systemen

17 mei 2011

Oratie: dhr. prof.dr. A.K. Groen, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Bouwen aan systemen

Leeropdracht: Kindergeneeskunde, in het bijzonder de systeembiologie

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

In zijn oratie gaat prof.dr. Bert Groen in op recente ontwikkelingen binnen de kindergeneeskunde. Hij verwacht dat de nieuwe integratieve systeembiologische benadering kan leiden tot een nieuw soort diagnostiek voor vooralsnog onbegrepen ziekten, zoals metabole afwijkingen zonder duidelijke etiologie bij jonge kinderen.

Biologische systemen bestaan uit een groot aantal zeer verschillende componenten. De systeembiologie beoogt niet alleen de functie van de componenten (zoals DNA, lipiden en eiwitten) te doorgronden, maar vooral ook de dynamische interacties die de verschillende componenten verbinden. De gedachte achter een dergelijke holistische benadering is zeker niet nieuw, maar het wachten was op de recente revolutionaire technologische vooruitgang om de holistische benadering ook werkelijk in de onderzoekspraktijk toe te passen.

De integratie van genomics, proteomics en metabolomics waarmee steeds grotere hoeveelheden genen, eiwitten en stofwisselingsproducten in cellen in kaart worden gebracht, maakt het mogelijk complexe samenhangen te onderzoeken. Deze interacties zijn zo complex dat ze zonder gebruik te maken van uitgebreide computermodellen niet bestudeerd kunnen worden.

Deze nieuwe integratieve benadering zal in Groningen op een aantal fronten ingezet worden. In het interfacultaire ‘Systems Biology Center of Energy Metabolism and Ageing’ wordt de systeembiologie ingezet om een beter begrip te krijgen over de processen die betrokken zijn bij veroudering. Dit centrum wordt gehuisvest in het in aanbouw zijnde ‘European Reseach Institute on the Biology of Ageing’ (ERIBA).

Naast dit fundamentele onderzoek wordt de systeembiologische benadering ook ontwikkeld om tot een nieuw soort diagnostiek te komen voor vooralsnog onbegrepen ziekten. In de kinderkliniek presenteren zich vaak patiënten met metabole afwijkingen zonder duidelijke etiologie. Deze groep van afwijkingen wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door clusters van enzyminsufficiënties, die verstoringen veroorzaken in metabole netwerken. Door de integratieve systeembiologische benadering moet duidelijk worden wat de onderliggende oorzaak is van de metabole afwijkingen waarmee de patiënten zich presenteren en hoe de metabole netwerken weer in balans gebracht kunnen worden.

 

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...

 • 23 mei 2018

  Nederlandse vraag naar gas zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

  Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals...