Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vacature: Promovendus Changing Energy Markets, Risks and Liabilities (1,0 fte)

24 april 2011

Organisatie

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is een modern, internationaal georiënteerd instituut met een vier eeuwen lange traditie. Met meer dan 3700 studenten en bijna 350 medewerkers is het één van de grote faculteiten van de RUG. Door een goed systeem van kwaliteitsbewaking vindt voortdurend verbetering plaats van onderwijs en onderzoek. De RUG heeft het thema 'energie' aangewezen als één van de speerpunten van onderwijs en onderzoek.

Groningen Centre of Energy Law
Het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) is onderdeel van de juridische faculteit en coördineert al het onderzoek en onderwijs op het gebied van het energierecht. Zo'n 25 onderzoekers verdiepen zich in een scala aan juridische vraagstukken die betrekking hebben op de energiesector. Het onderzoek van het GCEL betreft de gehele energieketen, van 'put tot pit', dwz. de regulering van productie, transport en levering van energie, de bevordering van duurzame energiebronnen, het veiligstellen van de energievoorziening en klimaatbescherming. Het huidig onderzoek concentreert zich vooral op de liberalisering van de energiemarkten en de verduurzaming van de energiesector.

Het GCEL werkt samen met marktpartijen zoals de Gasunie, GasTerra en de Energy Valley en is onderdeel van het Groningen Energy and Sustainability Programme (GESP) dat binnen de universiteit al het onderzoek naar energie bundelt. Bovendien participeert GCEL in het programma Energy Delta Gas Research (EDGAR) dat onderzoek verricht naar de verduurzaming van de gas- c.q. energiesector.

Functieomschrijving

GCEL is op zoek naar een excellente kandidaat voor het verrichten van promotieonderzoek op het gebied van "Changing energy markets, risks and liability". Dit onderzoek wordt gefinancierd door EDGAR en geschiedt in samenwerking met Gasunie/Kema en Dorhout Advocaten NV te Groningen dat zich onder meer toelegt op de energiebranche.

Ten gevolge van de liberalisering van de energiesector en de noodzaak van het toepassen van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen is de energiemarkt ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen brengen bepaalde risico's met zich die wederom schades tot gevolg kunnen hebben. Voorbeelden zijn het hergebruik van ondergrondse reservoirs voor CO2-opslag en het transporteren van biogas/groen gas door het bestaande stelsel van ondergrondse netten. De promovendus zal in samenwerking met Gasunie/Kema onderzoek doen naar de ontwikkeling binnen de energiemarkt en de daaruit voortvloeiende risico's. Vervolgens zal onderzocht worden of het aansprakelijkheidsregime geëquipeerd is om eventuele schades te compenseren. Het onderzoek ligt daarmee op het snijvlak van energierecht en aansprakelijkheidsrecht.

Naast het verrichten van promotieonderzoek draagt de promovendus bij aan de organisatie en activiteiten van het GCEL en het onderwijs (in Nederlands en/of Engels) dat vanuit het Groningen Centre of Energy Law en vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht verzorgd wordt. Bovendien zal de promovendus gemiddeld één dag per week bij Dorhout Advocaten werkzaamheden verrichten die liggen op het terrein van het onderzoek.

Functie-eisen

De ideale kandidaat:
  • heeft met goed gevolg een studie rechtsgeleerdheid afgerond, bij voorkeur met een specialisatie in het energierecht en/of het aansprakelijkheidsrecht
  • heeft belangstelling voor het doen van wetenschappelijk onderzoek
heeft belangstelling voor het doen van onderzoek op het grensvlak van het energierecht en het privaatrecht
  • beschikt over uitstekende schrijfvaardigheden en bezit analytische vaardigheden
  • beschikt over goede contactuele vaardigheden en
  • beschikt over een goede beheersing van het Engels en het Duits.

Arbeidsvoorwaarden

De Rijksuniversiteit Groningen biedt een salaris van minimaal € 2042,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 2612,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd. Het betreft een tijdelijke fulltime aanstelling voor een periode van 4 jaar die dient te worden afgesloten met een dissertatie. U krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 18 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

De promovendus neemt deel aan het facultaire opleidingsprogramma voor promovendi en krijgt een persoonlijk opleidings- en begeleidingsplan. De Faculteit biedt de mogelijkheid om internationale congressen te bezoeken en te participeren in workshops en seminars.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk.

U kunt solliciteren naar deze functie tot en met 24.04.2011 uitsluitend aan de hand van het digitale sollicitatieformulier. U dient behalve een curriculum vitae ook een cijfer- c.q. resultatenlijst van uw studie (digitaal) mee te zenden. We verzoeken u tevens de namen en gegevens van twee academische referenten bij te voegen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Prof.dr. Martha M. Roggenkamp, hoogleraar energierecht, 050-3633388 (direct), 050-3635689 (secr.),    m.m.roggenkamp rug.nl

Prof.dr. Albert Verheij, hoogleraar privaatrecht, 050-3635732,   a.j.verheij rug.nl

Laatst gewijzigd:22 mei 2019 09:17

Meer nieuws