Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Start onderzoek naar verband tussen angst en depressie in de zwangerschap en psychosociale problemen bij het kind

05 april 2011

Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat onderzoeken of een behandeling van de moeder tegen angst- en depressieklachten tijdens de zwangerschap, psychosociale problemen bij kinderen kan voorkomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder 300 vrouwen die in de eerste 15 weken van hun zwangerschap zijn. Uniek aan dit onderzoek is dat nog niet eerder is onderzocht of door de behandeling van de klachten van de moeder de psychosociale ontwikkeling van het kind kan worden verbeterd.

Ongeveer 1 op de 6 vrouwen heeft klachten van angst of depressie tijdens de zwangerschap. Het is al aangetoond dat kinderen van deze vrouwen een verhoogde kans hebben op psychosociale problemen zoals ADHD en angst. Hoe dit precies werkt is onbekend. Het is mogelijk dat het stresshormoon van de moeder een rol speelt, of dat de depressieve klachten na de bevalling blijven bestaan waardoor de binding tussen moeder en kind wordt verstoord.

 

Psychotherapie tijdens zwangerschap

Omdat behandeling met medicijnen tegen depressie ongunstige effecten kan hebben op het ongeboren kind wordt onderzocht of een psychologische aanpak werkt. Voor dit onderzoek is een gesprekstherapie ontwikkeld die specifiek gericht is op het terugbrengen van klachten van angst of depressie zoals die zich voordoen tijdens de zwangerschap. Deze behandeling wordt aan de helft van de deelnemende vrouwen gegeven, de andere helft krijgt het advies contact op te nemen met de huisarts. Het effect van de therapie wordt vastgesteld door het ontstaan van psychosociale problemen bij de kinderen tussen beide groepen te vergelijken.

 

Deelnemers

Vrouwen die zich voor de 15e week van de zwangerschap aanmelden bij deelnemende verloskundigen kunnen meedoen. Op dit moment zijn 40 verloskundige praktijken verspreid over heel Nederland betrokken bij het onderzoek. Tijdens de therapie wordt gekeken of de klachten van de moeder afnemen. Na de geboorte wordt de relatie tussen moeder en kind bestudeerd. Op anderhalfjarige leeftijd wordt met behulp van vragenlijsten de psychosociale ontwikkeling van het kind gemeten. Indien deelneemsters vragen hebben over de uitslagen van het onderzoek kunnen zij terecht bij een team van experts.

 

Psychosociale problemen bij kinderen

Het terugdringen van psychosociale problemen bij kinderen zal op de lange termijn ook het aantal psychische problemen bij volwassenen verlagen. Dit is maatschappelijk van zeer groot belang. Psychische stoornissen veroorzaken veel leed bij de patiënten zelf en bij hun omgeving en hebben door het ongunstige effect op de arbeidsparticipatie grote economische gevolgen.

 

PROMISES-onderzoek

Het PROMISES-onderzoek (Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions) wordt financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMw. ZonMw stimuleert Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie.

Het onderzoek is een initiatief van het UMCG. Er wordt nauw samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, het Verloskundig Consortium en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.promises-onderzoek.nl

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:53

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...