Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gerichte voorlichting kan abortusaantal op Curaçao verminderen

Onderzoek naar abortus en anticonceptie op Curaçao
13 april 2011

Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden maar kent een onafhankelijke wetgeving waarin abortus verboden is. Sinds 1999 is er gedoogbeleid voor de uitvoering van abortus. Om de discussie over de reproductieve en seksuele gezondheid van Curaçaose vrouwen aan te zwengelen, heeft huisarts Adriana Boersma onderzoek gedaan naar abortus en de meningen van vrouwen daarover. Op 18 april 2011 promoveert zij hierop aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In Curaçao wordt abortus op verzoek van een vrouw verricht door 11 van de 102 huisartsen. Het abortusgetal, dat staat voor het aantal zwangerschappen dat wordt afgebroken per 1000 vrouwen in de leeftijd van 15-45 jaar, is 38 in Curaçao. Dit getal is vergelijkbaar met dat van Antilliaanse vrouwen in Nederland, waarvoor het abortusgetal 41 is. Voor alle vrouwen in Nederland samen geldt een abortusgetal van 8.6.

Anticonceptie

Boersma stelt dat de meeste onbedoelde zwangerschappen ontstaan als gevolg van geen of inconsequent gebruik van betrouwbare, moderne anticonceptie. Dit is te wijten aan beperkte kennis en een cultureel bepaalde, negatieve houding over anticonceptie. Zo wordt op scholen slechte seksuele voorlichting gegeven en komen de kosten voor anticonceptie voor eigen rekening omdat deze niet worden vergoed door de meeste verzekeringen op Curaçao. Uit een vragenlijstonderzoek onder 146 vrouwen is gebleken dat, ondanks het hoge aantal abortussen, de vrouwen dit niet zagen als een anticonceptiemiddel.

Voorlichting

Volgens Boersma is in Curaçao dringend behoefte aan voorlichting over seksualiteit en anticonceptie die aansluit bij de cultuur. Dit is gewenst om het effectieve gebruik van anticonceptie te vergroten en het grote aantal abortussen te verminderen. Ook pleit Boersma voor vergoeding van anticonceptie door de verzekering, aandacht voor medische uitleg van abortus en voor de psychische en sociale impact ervan.

Legalisering

Boersma pleit voor legalisering van abortus op Curaçao, om hiermee de zorg voor vrouwen die om een abortus verzoeken te verbeteren en om het aantal complicaties na een abortus te verminderen.

Curriculum Vitae

Adriana Boersma (Smallingerland, 1959) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij voerde haar promotieonderzoek uit bij de Afdeling Huisartsengeneeskunde van het Universiteit Medisch Centrum Groningen onder begeleiding van prof.dr. K. van der Meer, prof.dr. B. Meyboom-de Jong en prof.dr. J.G.M. de Bruijn. De titel van haar proefschrift is: “Reproductive health care for women in Curaçao. Induced abortion and contraception”.  

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws