Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor zeven RUG-medewerkers

29 april 2011

Vrijdagochtend 29 april 2011 ontvingen zeven personen op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Dhr. prof.mr.dr. F.T. Oldenhuis wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot Officier in de Orde van Oranje Nassau worden benoemd dhr. prof.dr. G.J.E. Ashworth, mw. prof.dr. G.C.G. Dehue, dhr. prof.dr. H.L.M. Hermans en dhr. prof.dr. L. Hacquebord. Dhr. prof.dr. P.G.M. Luiten en dhr. prof.dr. J.M. van der Hulst worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer prof.dr. G.J.E. Ashworth

Met Gregory Ashworth (Glasgow, 1941) heeft de Rijksuniversiteit Groningen al sinds 1979 een onderzoeker in haar midden, die een plaats heeft in de mondiale top van zijn vakgebied: beheer van cultureel erfgoed, stedelijk toerisme, ‘city marketing’, stadsplanning en vrijetijdsmanagement. In 1994 werd hij hoogleraar Heritage Management and Urban Tourism aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hoewel hij in 2006 met emeritaat ging, is hij zich met de hem kenmerkende ‘drive’ en fenomenale uitstraling blijven inzetten voor de universiteit. Hij is daarmee nog steeds een voortreffelijke ambassadeur voor de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, de RUG, de stad Groningen en Nederland als geheel.

Gregory Ashworth is Officier in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw prof.dr. G.C.G. Dehue

Trudy Dehue (’s Hertogenbosch, 1951) is hoogleraar Psychologie, in het bijzonder grondslagen en geschiedenis van de psychologie. Naast haar uitstekende internationale wetenschappelijke reputatie heeft Dehue ook veel bijgedragen aan het maatschappelijk debat in Nederland, onder meer met haar boek ‘De depressie-epidemie’ en haar optreden in de media naar aanleiding van dat boek.

Trudy Dehue wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. L. Hacquebord

Louwrens Hacquebord (Dokkum, 1947) is hoogleraar Arctische en Antarctische studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Arctisch Centrum. Voor het Nederlandse poolonderzoek is hij gezichtsbepalend en de centrale persoon voor een hele generatie Nederlandse poolonderzoekers en in het buitenland is hij voor velen de Nederlandse ‘Mr. North Pole’.

Louwrens Hacquebord wordt benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. H.L.M. Hermans

Hub. Hermans (Maasbree, 1949) is hoogleraar Moderne Romaanse letterkunde en cultuurkunde, i.h.b. de Spaanse, aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Hermans is sinds 1975 in dienst van de RUG, eerst als docent Romaanse letter- en cultuurkunde en sinds 1990 als hoogleraar. Hij is in die tijd in Nederland uitgegroeid tot hét gezicht van de samenwerking met Mexico, en binnen de RUG tot een van de leidende personen voor het stimuleren van internationale contacten.

Hub. Hermans wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer prof.dr. J.M. van der Hulst

Thijs van der Hulst (Den Haag, 1948) geniet als sterrenkundig onderzoeker grote faam in de mondiale radio-astronomie en heeft veel bijgedragen aan de positionering van Nederland daarin. Hij was voorzitter van het bestuur van de NWO-Stichting ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radio-Astronomie, dat de sterrenkunde binnen en buiten Nederland wil stimuleren via de ontwikkeling van sterrenkundige waarneemapparatuur. Als zodanig was Van der Hulst verantwoordelijk voor de exploitatie en uitbouw van de radiosterrenwachten Dwingeloo en Westerbork, met name in de periode dat de wetenschappelijk zeer geavanceerde radiotelescoop LOFAR (Low Frequency Array) tot stand kwam.

Thijs van der Hulst wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer prof.dr. P.G.M. Luiten

Paul Luiten (Den Haag, 1948), hoogleraar Moleculaire neurobiologie en biologische psychiatrie, is gespecialiseerd in onderzoek naar moleculaire processen die de ziekte van Alzheimer veroorzaken. Onderzoek dat internationaal hoog is aangeschreven, zoals blijkt uit de vele keren dat zijn werk in de wetenschappelijke literatuur wordt geciteerd en de vele uitnodigingen die hij ontvangt om te spreken op wetenschappelijke conferenties.

Luiten verrichtte baanbrekend onderzoek naar de rol van verminderde doorbloeding van hersenweefsel bij het ontstaan van dementie. Hij toonde aan dat veroudering dikwijls gepaard gaat met een vernauwing van de bloedvaten in de hersenen. De voedingsstof glucose kan de hersencellen dan minder goed bereiken.

Daarnaast ontwikkelde Luiten een proefdierbesparende methode voor onderzoek naar de degeneratie van het ouder wordende brein. Eén hersenhelft dient daarbij als controle voor een kunstmatig op gang gebrachte degeneratie van de andere helft. Deze methode, die over de hele wereld wordt nagevolgd, vermindert het benodigde aantal proefdieren met vijftig procent.

Paul Luiten wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De heer prof.mr.dr. F.T. Oldenhuis

Fokko Oldenhuis (Delfzijl, 1950), hoogleraar Religie en recht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG, met een nevenbenoeming bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, is vanaf 1973 werkzaam bij de RUG. Tot aan zijn hoogleraarsbenoeming in 2005, heeft zijn onderwijs en onderzoek vooral betrekking gehad op het verbintenissenrecht, in het bijzonder de buitencontractuele aansprakelijkheid en het huurrecht. Al sinds vroeg in zijn loopbaan publiceert hij echter ook op een rechtsgebied dat door weinig juristen wordt onderzocht en dat kan worden samengevat als dat van religie en recht. Het gaat daarbij om onderzoek dat zich richt op de juridische positie van kerk- en religieuze gemeenschappen en hun leden, bezien vanuit het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht en het strafrecht.

Fokko Oldenhuis wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws