Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Koninklijke onderscheiding prof. Charles Gielen

29 april 2011

Prof. mr. C.E.F.M Gielen , hoogleraar Intellectueel Eigendom aan de RUG en vennoot van advocatenkantoor NautaDutilh, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Nederveen in het  gemeentehuis van zijn woonplaats Bloemendaal.

Professor Gielen heeft zeven boeken en vele artikelen op zijn naam staan over intellectueel eigendom en merkenrecht. Gielen is in 1970 begonnen als advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam, waar hij in 1978 lid van de maatschap werd. Tussen 1985 en 1998 was hij voorzitter van de praktijkgroep Intellectuele Eigendom en lid van de pr-commissie.

Sinds 1992 is de professor bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast verricht hij nog een scala aan nevenactiviteiten, zoals:

 • Vanaf 1971 tot heden: lid, secretaris en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom
 • Vanaf 1980 tot heden: raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en lid van het Executive Committee van de Association Internationale pour la Protection de la PropriétéIntellectuelle
 • Van 1982 tot 1987: voorzitter van de Algemene Tennisvereniging Broek in Waterland
 • 1985 tot heden: mede-oprichter en redactielid van het vaktijdschrift “Intellectuele Eigendom en Reclamerecht" (IER)
 • Van 1985 tot 1989: voorzitter van de Stichting Theaterproducties Neeltje Pater
 • 1991 tot heden: lid van het Dagelijks Bestuur van Namaakbestrijding
 • 2000 tot heden: lid van de Sponsorcommissie van Stichting Museum Hermitage aan de Amstel
 • 2004 tot heden: bestuurslid van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
Professor Gielen ontving in 2006 de Presidents Award voor outstanding service to INTA (International Trademark Association)
Laatst gewijzigd:12 november 2015 09:30

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.