Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Koninklijke onderscheiding prof. Charles Gielen

29 april 2011

Prof. mr. C.E.F.M Gielen , hoogleraar Intellectueel Eigendom aan de RUG en vennoot van advocatenkantoor NautaDutilh, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Nederveen in het  gemeentehuis van zijn woonplaats Bloemendaal.

Professor Gielen heeft zeven boeken en vele artikelen op zijn naam staan over intellectueel eigendom en merkenrecht. Gielen is in 1970 begonnen als advocaat bij NautaDutilh in Amsterdam, waar hij in 1978 lid van de maatschap werd. Tussen 1985 en 1998 was hij voorzitter van de praktijkgroep Intellectuele Eigendom en lid van de pr-commissie.

Sinds 1992 is de professor bijzonder hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast verricht hij nog een scala aan nevenactiviteiten, zoals:

  • Vanaf 1971 tot heden: lid, secretaris en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom
  • Vanaf 1980 tot heden: raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en lid van het Executive Committee van de Association Internationale pour la Protection de la PropriétéIntellectuelle
  • Van 1982 tot 1987: voorzitter van de Algemene Tennisvereniging Broek in Waterland
  • 1985 tot heden: mede-oprichter en redactielid van het vaktijdschrift “Intellectuele Eigendom en Reclamerecht" (IER)
  • Van 1985 tot 1989: voorzitter van de Stichting Theaterproducties Neeltje Pater
  • 1991 tot heden: lid van het Dagelijks Bestuur van Namaakbestrijding
  • 2000 tot heden: lid van de Sponsorcommissie van Stichting Museum Hermitage aan de Amstel
  • 2004 tot heden: bestuurslid van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum
Professor Gielen ontving in 2006 de Presidents Award voor outstanding service to INTA (International Trademark Association)
Laatst gewijzigd:12 november 2015 09:30

Meer nieuws