Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Strategies to improve myocardial reperfusion after primary PCI. The value of pharmacological interventions and thrombus aspiration

20 april 2011

Promotie: dhr. P.J.J. Vlaar, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Strategies to improve myocardial reperfusion after primary PCI. The value of pharmacological interventions and thrombus aspiration

Promotor(s): prof.dr. F. Zijlstra

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Na hartinfarct: niet alleen dotteren, maar ook stolsel verwijderen

Na een hartinfarct moet een patiënt niet alleen gedotterd worden, maar moet het stolsel dat het infarct veroorzaakte ook worden verwijderd. Hierdoor verbetert de uitkomst na een hartinfarct, zo blijkt uit onderzoek van promovendus Pieter-Jan Vlaar.

Een hartinfarct ontstaat wanneer een kransslagvat wordt afgesloten door een stolsel. Hierdoor krijgt (een deel van) de hartspier geen zuurstof meer en sterft af. De standaardbehandeling is dotteren. Hierbij wordt het kransslagvat met een ballonnetje opengemaakt, waarna er een buisje (stent) wordt geplaatst dat het bloedvat openhoudt. Het stolsel wordt dan niet verwijderd, maar tegen de wand van het bloedvat gedrukt.

Een recent ontwikkelde techniek maakt het mogelijk het stolsel door een dun slangetje weg te zuigen. Grootschalig onderzoek in het UMCG, waaraan ook promovendus Pieter-Jan Vlaar bijdroeg, laat zien dat de doorbloeding van de hartspier verbetert bij gebruik van deze nieuwe techniek. Ook lijkt de overlevingskans te verbeteren. De nieuwe behandeling wordt in het UMCG inmiddels standaard toegepast en vindt wereldwijd navolging.

Pieter-Jan Vlaar (Almelo, 1984) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Vlaar is in opleiding tot cardioloog in het UMCG.

 

Het UMCG heeft eerder persberichten uitgebracht naar aanleiding van dit onderzoek:

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/Verwijderingvanstolselbijeenacuuthartinfarctiszinvol.aspx

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Nieuwsberichten/Pages/Verwijderingvanstolselbijacuuthartinfarctleidttotbetere1-jaarsprognose.aspx

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws