Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Open dag 'Kerk tussen instituut en beweging'

Waarom Theologie in Groningen? Perspectieven vanuit de RUG en de PThU
12 april 2011

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de RUG houdt op zaterdag 16 april van 12.00 – 16.15 uur de extra open dag Kerk tussen instituut en beweging. De open dag vindt plaats aan de Oude Boteringestraat 38 te Groningen. De aanleiding voor deze dag is het besluit van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) zich te vestigen in Groningen en Amsterdam. Deze middag is bedoeld voor een breed publiek. In het bijzonder zijn aspirant-studenten, hun ouders en vertegenwoordigers van kerkelijke organisaties van harte welkom.

Tijdens het middagprogramma zullen prof.dr. G.H. van Kooten (hoogleraar Nieuwe Testament & Vroeg Christendom aan de RUG), prof.dr. H.P. de Roest (hoogleraar praktische theologie aan de PThU, locatie Groningen) naar aanleiding van zijn boek ‘Een huis voor de ziel’, en prof.dr. M.P.A. de Baar (hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom aan de RUG) een lezing geven over het specifiek Groninger profiel van theologiebeoefening.

Groninger profiel theologiebeoefening

Prof.dr. M.P.A. de Baar zal in haar lezing aandacht besteden aan het Groninger profiel van theologiebeoefening, dat zich kenmerkt door de bestudering van de verhouding tussen religie en cultuur. Deze specifiek Groninger interesse is al aanwijsbaar sinds de dagen van prof. Gerardus van der Leeuw, één van de grondleggers van de godsdienstwetenschap. De verhouding tussen religie en cultuur kan zowel kritisch zijn als positief. De faculteit onderzoekt de verschillende verhoudingen tussen religie en cultuur in alle tijdsperioden, zowel in het heden als in het verleden. Door deze vraagstelling wordt een opmaat geboden voor specifiek theologische vragen, die ook op de agenda van de PThU zullen staan.  

Kerk en samenleving

Een voorbeeld van de samenhang tussen religie en cultuur, en van de wijze waarop de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en de Protestantse Theologische Universiteit op de locatie Groningen op elkaar aansluiten, wordt geboden door de gemeenschappelijke behandeling van het verschijnsel ‘kerk’. Prof. dr. G.H. van Kooten zal spreken over ‘De Kerk als alternatieve samenleving in de eerste drie eeuwen: gesloten vereniging of open volksvergadering’. Hij gaat daarbij in op de vraag op hoe de kerk zich in de 21e eeuw moet verhouden tot de samenleving.  

Belang christelijke geloofgemeenschappen

Prof.dr. H.P. de Roest gaat in op het belang van christelijke geloofsgemeenschappen en allerlei soorten kerkplekken voor de samenleving. Kan de kerk een plek bieden om de ziel te bewaren als een ‘vermogen om geraakt te worden’? Of zijn kerken onveilig geworden en koud? Veelzeggend is dat kerken voor velen in onze samenleving geen enkele betekenis (meer) hebben en er is ook stevige kritiek mogelijk. Onder welke voorwaarden kunnen geloofsgemeenschappen dan toch betekenisvol zijn?

Na de lezingen is er een debat met het publiek, geleid door ds. Y de Groot, voorzitter algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Groningen.

Borrel en informatiemarkt

De middag wordt afgesloten met een borrel en informatiemarkt. Studiekiezers kunnen zich laten informeren over de nieuwe bachelor Theologie aan de RUG en de master van de PThU. Verder zijn aanwezig: Christelijke studentenhuisvesting Stichting Ruimzicht, Studentendispuut Bonifatius, Protestantse Gemeente Groningen en studieadviseurs van de RUG en PThU.

Aanmelding en meer informatie

U kunt zich aanmelden via faculteit.ggw@rug.nl. De toegang is gratis.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bergitte Groenveld.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.