Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek RUG en VU over koude uitsluiting

31 maart 2011

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakt duidelijk dat na scheiding van partners die waren gehuwd in ‘koude uitsluiting’ of die ongehuwd samenleefden, zich vooral bij vrouwen die voor kinderen blijven zorgen, materiële problemen en onbillijkheden voordoen. Het onderzoek maakt ook duidelijk hoe de overheid de problemen en onbillijkheden kan tegengaan.

Huwelijkse voorwaarden waarbij iedere vorm van gemeen­schap of verrekening is uitgesloten (‘koude uitsluiting’), zijn omstreden, omdat zij bij scheiding kunnen leiden tot materiële problemen en onbillijkheden. Vergelijkbare gevolgen doen zich voor als ongehuwd samenlevende partners uit elkaar gaan, vooral omdat daar meestal niets is afgesproken over partner­alimentatie. In 2008 heeft de Minister van Justitie een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden van een wettelijke regeling in verband met deze problemen. Dat was bij de behandeling in de Tweede Kamer van wetsvoorstel 28 867 tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. De toezegging heeft geleid tot een onderzoek door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam, dat deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het onderzoek beschrijft eerst de juridische stand van zaken aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Vervolgens staan de ver­mo­gens­rechtelijke problemen en onbillijkheden centraal die in koude uitsluiting gehuwden dan wel ongehuwd samenlevende partners na scheiding ondervinden. Ook brengt het onderzoek in kaart hoe andere westerse landen met de onderzochte problemen omgaan. Tot slot worden de drie deelonderzoeken met elkaar verbonden en presenteren de onderzoekers een reeks van maatregelen – zowel in de sfeer van wetgeving als voorlichting – waarmee de Nederlandse overheid de onderzochte problemen zou kunnen ondervangen of verzachten. Zo zou de wet bijvoorbeeld partner­alimentatie na scheiding ook mogelijk moeten maken voor partners die ongehuwd hebben samengeleefd.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij de onderzoekers:

Masha Antokolskaia (m.v.antokolskaia vu.nl, 020 5986294)

Bart Breederveld (b.breederveld vu.nl, 020 5986293)

Liesbeth Hulst (l.hulst vu.nl, 0205986282)

Wilbert Kolkman (w.d.kolkman rug.nl, 050 3635767)

Frits Salomons ( f.r.salomons vu.nl , 020 5986315 of 06 1062 4444)

Leon Verstappen (l.c.a.verstappen rug.nl, 06 53935326 )


Laatst gewijzigd:02 januari 2024 14:57

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...