Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Letselschadecongres 22 maart 2011: Whiplash, juristen aan het woord

22 maart 2011

Een belangrijk deel van de civielrechtelijke letselschadezaken bestaat uit claims wegens whiplashletsel. In die zaken - het gaat veelal om letsel na een achterop-aanrijding - is de vraag naar de aansprakelijkheid meestal geen probleem; zij wordt door de betrokken WAM-verzekeraar doorgaans vlot erkend.

Wat afwikkeling van de zaken vaak in de weg staat, is discussie omtrent de ongevalsgevolgen. De voornaamste reden daarvoor is dat de claimklachten naar hun aard subjectief zijn en in die zin ‘medisch onverklaarbaar’, dat medisch beeldvormend materiaal geen onderliggende afwijkingen en/of beschadigingen laat zien.

Sprekers

Mr. H. De Hek, mr. A. Kolder, mr. P.C. Knijp, mr. A.J. Van.
Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, RUG)
4 Nova-pnt
4 PE-uren

Datum: Dinsdag 22 maart 2011
Tijd: 10.30 - 16.30 uur
Plaats: Groningen, Academiegebouw

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:24

Meer nieuws

 • 22 november 2019

  Preadvies UBO vereisten per EU-lidstaat

  Europese antiwitwaswetgeving die in de afgelopen jaren tot stand is gekomen geeft veel extra taken aan onder andere bedrijven, banken en juridische dienstverleners.

 • 20 november 2019

  Genomineerden Magna Charta Publieksprijs 2019 bekend

  Van de Faculteit Rechtsgeleerdheid zijn zes medewerkers genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019.

 • 19 november 2019

  Strijden voor het demonstratierecht

  Boeren, bouwers, leraren en winkeliers die protesteren, zwartepietdiscussies, maatschappelijke onvrede wereldwijd…. Voor een expert in demonstratierecht zijn het drukke tijden. Jurist Berend Roorda wordt overspoeld met vragen van journalisten, burgemeesters...