Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Letselschadecongres 22 maart 2011: Whiplash, juristen aan het woord

22 maart 2011

Een belangrijk deel van de civielrechtelijke letselschadezaken bestaat uit claims wegens whiplashletsel. In die zaken - het gaat veelal om letsel na een achterop-aanrijding - is de vraag naar de aansprakelijkheid meestal geen probleem; zij wordt door de betrokken WAM-verzekeraar doorgaans vlot erkend.

Wat afwikkeling van de zaken vaak in de weg staat, is discussie omtrent de ongevalsgevolgen. De voornaamste reden daarvoor is dat de claimklachten naar hun aard subjectief zijn en in die zin ‘medisch onverklaarbaar’, dat medisch beeldvormend materiaal geen onderliggende afwijkingen en/of beschadigingen laat zien.

Sprekers

Mr. H. De Hek, mr. A. Kolder, mr. P.C. Knijp, mr. A.J. Van.
Dagvoorzitter: prof. mr. F.T. Oldenhuis (Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, RUG)
4 Nova-pnt
4 PE-uren

Datum: Dinsdag 22 maart 2011
Tijd: 10.30 - 16.30 uur
Plaats: Groningen, Academiegebouw

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:24

Meer nieuws