Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

IALTA netwerk participeert in UNHABITAT expert meeting in Parijs

25 maart 2011

Recentelijk heeft IALTA samen met UNHABITAT en The International Union of Notaries (UINL) een expertmeeting georganiseerd in Parijs met als titel ‘Towards a Pro-Poor Land Recordation System’. Verschillende experts hebben gekeken naar een methode van landregistratie die ook toepasbaar is in de derde wereld. Namens IALTA trad Leon Verstappen op als medeorganisator en participant. Ook professor Jaap Zevenbergen (Universiteit van Twente) participeerde in deze bijeenkomst.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:25

Meer nieuws