Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Getting a grip on grasping

16 maart 2011

Promotie: dhr. C. van de Kamp, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefs chrift: Getting a grip on grasping

Promotor(s): prof.dr. E. Otten

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Grip krijgen op hoe wij grijpen

Je staat er niet vaak bij stil hoeveel keer per dag je iets oppakt en met welk gemak dit gaat. Pas wanneer deze handigheid niet meer vanzelfsprekend is, of wanneer men probeert een robot te laten grijpen of vangen, ga je inzien hoe complex deze alledaagse bewegingen zijn. Bewegingswetenschapper Cornelis van de Kamp heeft onderzoek gedaan naar de bewegingssturing bij het oppakken en vangen van objecten. Hij toont aan dat de timing van beide bewegingen op dezelfde manier beschreven kan worden.

Van der Kamp voerde experimenten uit waarbij proefpersonen objecten grijpen die plotseling in grootte of locatie kunnen veranderen. Daarbij keek hij naar welke bewegingsvariabelen de mens controleert bij het oppakken van voorwerpen, welke visuele informatie geschikt is om dit soort taken uit te voeren en hoe deze informatie wordt gebruikt voor het controleren van een grijpbeweging. Een interessante bevinding is dat de timing van de grijpbeweging tijdens het vangen, maar ook tijdens het oppakken van voorwerpen, met hetzelfde model kan worden beschreven. Het idee van een generiek controlemodel voor vangen en grijpen is vernieuwend in de bewegingswetenschappen en levert handvatten om grip te krijgen op hoe wij grijpen.

Cornelis van de Kamp (Bennekom, 1978) studeerde bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij het Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen van het UMCG, gefinancierd door NWO. Van de Kamp is inmiddels werkzaam als postdoc research associate aan het Institute for Biomedical Research into Human Movement and Health aan de Manchester Metropolitan University in Engeland.

 
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws