Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Speech motor function in relation to phonology. Eurocomputational modeling of disordered development

02 maart 2011

Promotie: dhr. H.R. Terband, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Speech motor function in relation to phonology. Eurocomputational modeling of disordered development

Promotor(s): prof.dr. B.A.M. Maassen, prof.dr. P.H.H.M. van Lieshout

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Neurologische processen achter spraakontwikkelingsstoornissen

Spreken is een van de meest complexe menselijke vaardigheden en niet alle kinderen komen het leerproces probleemloos door. Hayo Terband heeft door middel van een combinatie van gedragsexperimenten en computersimulaties onderzocht welke cognitieve en neurologische processen schuilgaan achter spraakontwikkelingsstoornissen.

Spraakontwikkelingsstoornissen kenmerken zich door een diversiteit van symptomen. Er is een specifieke relatie tussen de ontwikkeling van spraakmotoriek en fonologie (het overdragen van betekenis door middel van klanken). Daarmee is er ook een sterke associatie tussen stoornissen in deze twee domeinen. In de klinische praktijk vereist de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen daarom een individuele aanpak gericht op symptoomprofielen. De bevindingen van dit proefschrift verdiepen en verbreden het inzicht in de cognitieve en neurologische processen achter spraakontwikkelingsstoornissen, de relatie tussen de kernstoornis en gedragscompensatie, en hoe deze zich uiten in symptomen. Hierdoor kunnen op basis van symptoomprofiel de specifieke onderliggende verstoorde processen worden achterhaald. Dit biedt een theoretische basis om een individuele aanpak van behandeling-op-maat in de praktijk te brengen.

Hayo Terband (Rotterdam, 1976) studeerde Nederlands Recht en Linguïstiek aan de Universiteit Utrecht. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de School for Behavioral Neurosciences (BCN) van het UMCG, en het Centre for Language and Cognition (CLGG) van de Faculteit der Letteren van de RUG. Het onderzoek werd gefinancierd door het NWO. Na zijn promotie blijft Terband als onderzoeker verbonden aan het UMCG.

 

Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: voorlichting@bvl.umcg.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws