Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Unicum: gemeentelijke lasten stijgen minder dan inflatie

Waterbelastingen wel hoger
30 maart 2011

Huishoudens betalen in 2011 meer voor droge voeten en de verwerking van afvalwater. De ingezetenenheffing en de zuiveringsheffing van de waterschappen, en de rioolheffing van de gemeente, stijgen sterker dan de inflatie. De stijging van de totale gemeentelijke woonlasten is echter – voor het eerst - lager dan de inflatie. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Burgers betalen verschillende belastingen om het zuiveren van afvalwater en het drooghouden van Nederland te bekostigen. De waterschappen heffen een ingezetenenheffing, een heffing gebouwd en een zuiveringsheffing. De gemeenten hanteren een rioolheffing.

Waterschapsheffingen

De ingezetenenheffing van de waterschappen stijgt gemiddeld met 4,9 procent (3,10 euro). De stijging is met 14 procent (bijna 9,25 euro) het sterkst in Rijnland. De ingezetenenheffing is het laagst in De Dommel, waar huishoudens 29 euro betalen, en het hoogst in de Krimpenerwaard (114 euro).
De stijging van de zuiveringsheffing bedraagt 2,6 procent (3,95 euro). Gemiddeld betalen huishoudens 158 euro voor de zuiveringsheffing. In Rijn en IJssel betaalt een meerpersoonshuishouden 122 euro, in Delfland 235 euro. Het bedrag dat woningeigenaren gemiddeld betalen voor de heffing gebouwd is met 65 euro nagenoeg gelijk aan 2010. Het tarief varieert van 0,0125 procent van de woz-waarde in De Dommel tot 0,0556 procent van de woz-waarde in Zuiderzeeland.

Rioolheffing

De rioolheffing van de gemeenten stijgt in 2011 gemiddeld met 3,9 procent (6,49 euro), variërend van een daling met 42 procent in Loenen tot een stijging van 35 procent in Westland. De rioolheffing stijgt al een aantal jaar sterker dan de inflatie. Dat komt onder meer doordat een groot deel van de rioolbuizen moet worden vervangen.
Het bedrag dat meerpersoonshuishoudens betalen is het laagst in Rijswijk: 56 euro. Het hoogste bedrag wordt betaald in Reeuwijk: 469 euro.

Afvalstoffenheffing en ozb

De gemeentelijke afvalstoffenheffing is gemiddeld lager dan in 2010 (daling 0,5 procent, 1,30 euro). Gemeenten geven kostenbesparingen door aan de burger. In Diemen betalen meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (400 euro), in Eemsmond het laagste (24 euro).
Verder betalen eigenwoningbezitters gemiddeld 2,1 procent (4,69 euro) meer voor de onroerendezaakbelasting (ozb). De gemiddelde ozb-aanslag varieert van 111 euro op Texel tot 719 euro in Blaricum.

Totale gemeentelijke woonlasten

De rioolheffing vormt samen met de ozb en de reinigingsheffing de gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren. De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen dit jaar slechts 1,6 procent (10 euro). Dat is minder dan de inflatie (2,0 procent). Sinds de COELO-Atlas verschijnt (1997) is dit niet eerder voorgekomen. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens 671 euro. Zevenaar is het goedkoopst, met 480 euro, Blaricum het duurst met 1.165 euro. Huurders betalen geen ozb en soms ook geen rioolheffing. Hun gemiddelde woonlasten bedragen 360 euro (0,4 procent meer dan vorig jaar).

Overige gemeentelijke lasten

Naast de jaarlijks terugkerende woonlasten zijn er heffingen die inwoners af en toe betalen (leges). De tarieven van een paspoort, rijbewijs en een identiteitskaart zijn elk met iets meer dan 2 procent gestegen. In de meeste gemeenten betalen inwoners voor een paspoort 52,10 euro, bijna het maximaal toegestane bedrag. Het goedkoopst is net als in 2010 Terschelling, waar een paspoort 38 euro kost.
Een identiteitskaart kost gemiddeld 43,46 euro. Ook dit ligt dicht bij het maximaal toegestane bedrag. Terschelling is het goedkoopst (30 euro).
Voor rijbewijzen geldt nu nog geen maximumtarief. Vooralsnog betalen inwoners in de meeste gemeenten een tarief van circa 42 euro. De grootste uitschieters vinden we in Wijdemeren, waar 66 euro wordt betaalt, en in Leidschendam-Voorburg (23 euro). Toch zijn de verschillen in de tarieven op enkele uitschieters na niet groot; minder groot dan bij de rioolheffing of de reinigingsheffing.
Gemiddeld wordt voor een uittreksel uit de gemeentelijke administratie 8,75 euro betaalt. De procentuele stijging is met 6,6 procent hoog. Het gaat echter maar om 54 cent. Een uittreksel is op Vlieland gratis; in Mill en Sint Hubert kost dit 16,50 euro.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050 363 3766 of Maarten Allers, tel. 050 363 3745, e-mail coelo rug.nl of www.coelo.nl (kaarten en belastingtarieven van afzonderlijke gemeenten).


M.A. Allers, C. Hoeben, en J. Bolt, Atlas van de lokale lasten 2011, COELO, Groningen, ISBN 978 90 76276 687.

Tarievenoverzicht 2011

Tarief in % (ozb en heffing gebouwd) of euro’s

Stijging van gemiddelde

Laagste

Gemiddeldea

Hoogste

Gemeenten

Ozb woning (eigenaar)

0,0412

0,0992

0,1916

2,0%g

Ozb niet-woning (eig.+gebr.)

0,0761

0,3408

0,7192

1,9%g

Reinigingsheffingb

24

269

400

-0,5%

Rioolheffingb

44

172

469

3,9%

Woonlasten eigenaarbd

480

671

1.165

1,6%

Toeristenbelastinge

0,35c

1,34

5,43

3,6%

Hondenbelasting

25,00c

58,01

118

1,6%

Paspoort

38,00

51,75

52,12

2,3%

Rijbewijs

23,35

42,31

65,50

1,3%

Uittreksel gba

0,00

8,75

16,50

6,6%

Provincies

Opcenten motorrijtuigenbelastingf

156

184

218

0,4%

Waterschappen

Zuiveringsheffingb

122

158

235

2,6%

Ingezetenenheffing

29

66

114

4,9%

Heffing gebouwd

0,0125

0,0269

0,0556

0,1%g

a Gemiddelden zijn gewogen gemiddelden.
b Meerpersoonshuishouden.
c Wordt niet overal geheven.
d Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan ozb, rioolheffing en reinigingsheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting.
e Hotelovernachting.
f Personenauto van 1.150 kg, benzinemotor, op jaarbasis.
g Gecorrigeerd voor waardeontwikkeling onroerende zaken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws