Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Publieksmiddag Religie en conflict, a.s. zaterdag

30 maart 2011

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap houdt op zaterdag 2 april van 13.30–16.45 uur een publieksmiddag Religie en conflict aan de Oude Boteringestraat 38 te Groningen. De middag is bedoeld voor een breed publiek.

Tijdens het middagprogramma zullen Paul Cliteur (hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden) en Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit en kandidaat Eerste Kamerlid voor GroenLinks) een lezing geven.

Lezingen

Paul Cliteur zal ingaan op zijn boek Het monotheïstisch dilemma, waarin hij de vraag opwerpt wat de relatie is tussen religie en geweld. Hij richt zich op terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheïstische godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden gezien als een ‘gewetensdader’ die zich in een ‘dilemma’ bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de wetten van God? Cliteur betoogt dat in het monotheïsme (vooral in het Oude Testament) aanknopingspunten liggen voor radicalisme dat tot geweld kan leiden.

Ruard Ganzevoort zal met zijn lezing Religie: het mooiste en gevaarlijkste wat we hebben ingaan op de ambivalentie die alle religie eigen is en die vraagt om zorgvuldig en evenwichtig beleid. Hij koppelt een religiewetenschappelijk en een politiek perspectief.

Reacties en discussie

Na lezing zullen dr. C. Jedan, prof. dr. A.F. Sanders, dr. K.E. Knibbe en prof. dr. C.K.M. von Stuckrad, allen stafleden van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap hun reactie geven. De middag wordt afgeloten met een paneldiscussie.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via faculteit.ggw rug.nl. De toegang is gratis.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bergitte Groenveld, tel. 050 363 5597, e-mail: b.a.groenveld rug.nl.

 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:53

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.