Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Publieksmiddag Religie en conflict, a.s. zaterdag

30 maart 2011

De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap houdt op zaterdag 2 april van 13.30–16.45 uur een publieksmiddag Religie en conflict aan de Oude Boteringestraat 38 te Groningen. De middag is bedoeld voor een breed publiek.

Tijdens het middagprogramma zullen Paul Cliteur (hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden) en Ruard Ganzevoort (hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit en kandidaat Eerste Kamerlid voor GroenLinks) een lezing geven.

Lezingen

Paul Cliteur zal ingaan op zijn boek Het monotheïstisch dilemma, waarin hij de vraag opwerpt wat de relatie is tussen religie en geweld. Hij richt zich op terroristisch geweld dat zich beroept op een van de grote monotheïstische godsdiensten. De religieuze terrorist kan worden gezien als een ‘gewetensdader’ die zich in een ‘dilemma’ bevindt: moet hij de wetten van het land gehoorzamen of de wetten van God? Cliteur betoogt dat in het monotheïsme (vooral in het Oude Testament) aanknopingspunten liggen voor radicalisme dat tot geweld kan leiden.

Ruard Ganzevoort zal met zijn lezing Religie: het mooiste en gevaarlijkste wat we hebben ingaan op de ambivalentie die alle religie eigen is en die vraagt om zorgvuldig en evenwichtig beleid. Hij koppelt een religiewetenschappelijk en een politiek perspectief.

Reacties en discussie

Na lezing zullen dr. C. Jedan, prof. dr. A.F. Sanders, dr. K.E. Knibbe en prof. dr. C.K.M. von Stuckrad, allen stafleden van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap hun reactie geven. De middag wordt afgeloten met een paneldiscussie.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via faculteit.ggw@rug.nl. De toegang is gratis.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bergitte Groenveld, tel. 050 363 5597, e-mail: b.a.groenveld@rug.nl.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...