Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Dominee (V/M): honderd jaar vrouwen op de kansel

25 maart 2011

In 2011 is het honderd jaar geleden dat Annie Zernike (1887-1972) predikant werd in de doopsgezinde gemeente van Boven Knipe in Friesland, als eerste vrouw in Nederland. Haar voorbeeld heeft navolging gekregen in generaties vrouwelijke predikanten, zij het nog niet in alle kerkgenootschappen.

Woensdag 6 april organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen een studiedag over vrouwen op de kansel. Doel is te onderzoeken wat het uitmaakt of de dominee een man of een vrouw is. Wat verandert er in het ambt? In hoeverre treden vrouwelijke dominees anders op dan hun mannelijke collega’s, bijvoorbeeld ten opzichte van de gemeenteleden? Preken ze anders? Bedrijven ze op een andere manier pastoraat? Wordt er anders tegen vrouwelijke predikanten aangekeken dan tegen mannelijke? Wat betekent de aanwezigheid van vrouwelijke  predikanten voor hun kerkgenootschap? 

Spreeksters

- Lieke Werkman is universitair docent cross-culturele theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Ze publiceerde onder meer over de positie van vrouwen in de kerk, in het bijzonder over de vrouw in het ambt.

- Froukje Pitstra is verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap  in Groningen en schrijft een proefschrift over Annie Zernike.

- Jasja Nottelman is alumna van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap  in Groningen. Ze is studentenpredikant in Utrecht en voorzitster van de Oecumenische Vrouwensynode.

Het co-referaat wordt verzorgd door de historicus David Bos. Hij promoveerde in 1999 op het proefschrift In dienst van het koninkrijk: beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam, 1999).

Activiteit: studiedag
Tijd: woensdag 6 april 2010, 10.30-16.30
Plaats: faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringsestraat 38, 9712 GK Groningen

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Mathilde van Dijk, tel. 050-363 4584/5568, e-mail: mathilde.van.dijk rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:53

Meer nieuws