Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zorgvoorpsyche.nl – Landelijk initiatief voor langdurige en terugkerende psychische klachten

09 maart 2011

Donderdag 10 maart 2011 wordt de website zorgvoorpsyche.nl gelanceerd. Een site waarop alle kennis bijeen is gebracht over de grilligheid van de meest voorkomende psychische klachten, zoals depressie, angststoornissen en eetstoornissen en psychologische behandelmethoden.

De site richt zich met name op chronische en recidiverende psychische klachten. Per stoornis is informatie over lopend onderzoek en vormen van behandeling gebundeld. Bovendien kunnen bezoekers direct hun vragen hierover stellen aan experts.

Zorgvoorpsyche.nl is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen (Klinische Psychologie, prof.dr. C. Bockting) in samenwerking met diverse universiteiten, instellingen en experts op het gebied van psychische stoornissen (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Vrije universiteit, GGZ VU Ingeest Amsterdam, PsyQ Rotterdam, Accare Smilde en de Depressiestichting).

De nadruk ligt bij deze website op informatievoorziening over wat er aan 'de aard van het beestje' te doen is met zelftests en psychologische behandelmethoden. Veel psychische aandoeningen blijven steeds terugkomen of zijn chronisch. De website is bedoeld voor mensen die deze psychische klachten hebben. Daarnaast is de website een informatiebron voor therapeuten en onderzoekers over de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk.

De informatie op de site is afkomstig van universiteiten en geestelijke gezondheidszorginstellingen. Zorgvoorpsyche.nl is een onafhankelijke website die niet gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie.

Angststoornissen en depressie zijn samen de meest voorkomende psychische aandoeningen en bepalen samen de grootste ziektelast van alle ziekten. De website zorgvoorpsyche.nl bevat informatie over deze meest voorkomende psychische aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen in psychologische behandelingen en terugval preventie. De nadruk ligt op informatievoorziening over psychische klachten die chronisch of recidiverend zijn, namelijk angststoornissen (waaronder de gegeneraliseerde angststoornis, de paniekstoornis e.d.), eetstoornissen, depressie, recidiverende depressies en chronische depressie.

De lancering van de website zorgvoorpsyche.nl vindt plaats tijdens het symposium 'Depressief realisme, angsthaas of zwartkijker?' dat op 10 maart wordt georganiseerd in de Posthoornkerk in Amsterdam.  

Noot voor de pers

U bent van harte welkom bij de lancering van de website en het symposium 'Depressief realisme, angsthaas of zwartkijker?'. Voor het reserveren van persplaatsen, maar ook voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Claudi Bockting, Gemma Kok of Gerard van Rijsbergen, tel. 06-39616754, e-mail c.l.h.bockting rug.nl

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 20 maart 2023

  Veilig zelfstandig fietsen door slechtzienden

  Kunnen slechtzienden veilig zelfstandig fietsen? Bart Jelijs stelt dat richtlijnen daarvoor niet alleen gebaseerd moeten zijn op de aard of de ernst van een visuele functiebeperking, want dat sluit veel slechtziende mensen onnodig uit. Bovendien...

 • 07 maart 2023

  Gelijkheid – Ook tussen de lakens

  We vinden het vaak moeilijk om over seks en seksualiteit te praten. Niet vreemd, wel kwalijk, vindt onderzoeker Charmaine Borg. Want daardoor verandert er niets aan onze (ouderwetse) opvattingen over seks. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...