Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Koninklijke Onderscheiding voor Frans Willekens

08 maart 2011

Prof.dr.ir. F.J.C. Willekens ontving 4 maart 2011 een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Rehwinkel van de gemeente Groningen. De uitreiking vond plaats in de Martinikerk tijdens een afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn emeritaat. Willekens is sinds 1991 hoogleraar Population Studies bij de afdeling Demografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Frans Willekens (België, 1946) richtte bij zijn komst naar Groningen direct het Population Research Centre (PRC) op, waarvan hij tevens directeur werd. Doel van het PRC was - en is - om demografisch onderzoek te verrichten in Nederland en Europa, alsook in ontwikkelingslanden. Willekens is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het vakgebied van de demografie. Niet alleen in Groningen en Nederland, maar ook in Europa en andere landen van de wereld. Het grote belang van zijn bijdrage is niet alleen het uitvoeren van internationaal demografisch onderzoek, maar juist ook de opleiding van studenten en promotieonderzoekers, afkomstig van overal ter wereld, in het vakgebied van de demografie.

Internationale MSc Population Studies

Willekens was tevens initiator van de internationale MSc Population Studies. Het is de enige Nederlandse masteropleiding waar studenten kunnen afstuderen in de demografie/bevolkingsstudies. Zowel in de masteropleiding als in het PhD-programma zijn de studenten afkomstig uit meer dan dertig landen in de wereld. Het PRC heeft wereldwijd een excellente status op het gebied van de demografiebeoefening. In de onderzoeksvisitaties van 2000 en 2007 werd het demografie-onderzoeksprogramma beoordeeld als zeer goed tot excellent. Daarmee plaatste het PRC zich bij de top van de Nederlandse universitaire onderzoeksprogramma’s.

Reproductive Health Management

Eind jaren negentig was Willekens een van de initiatiefnemers voor het opzetten van de International Diploma Course on Reproductive Health Management. Dit is een samenwerking van het PRC Groningen met het Population Research Centre Dharwad en Karnatak University in Dharwad, Karnataka, India. Doel van de opleiding is om lokale Indiase studenten op te leiden in een deelgebied van de demografie: de reproductieve gezondheid. Hiermee worden studenten in staat gesteld kennis op te doen op het gebied van reproductieve gezondheid, de principes te leren van wetenschappelijk onderzoek doen en vervolgens het geleerde toe te passen in projecten op het gebied van reproductieve gezondheid (moeder- en kindzorg, voorbehoedsmiddelen, seksualiteit). De opleiding is uniek in India. Afgestudeerden van de opleiding werken in gezondheidsprojecten en overheidsorganisaties.

European Doctoral School in Demography

Willekens was - eveneens eind jaren 1990 - een van de initiatiefnemers van de European Doctoral School in Demography (EDSD), waarin universiteiten en onderzoeksinstituten uit o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Spanje participeren. Doel van de doctorale opleiding is om jonge promovendi op te leiden in theorieën en vaardigheden van met name de analytische demografie, ten einde de capaciteitsopbouw in de demografiebeoefening in Europa te versterken en te stimuleren. De opleiding is uniek in Europa. Ook nu nog heeft Willekens in de EDSD een zeer actieve rol.

Recentelijk is Willekens betrokken geweest bij een ander vergelijkbaar Europees initiatief: het opzetten en vormgeven van het European Population Partnership, die zich richt op de uitwisseling van bevolkingsgegevens tussen onderzoeksinstituten in Europa.

Directeur NIDI

Sinds 1998 is Willekens lid van de KNAW en vanaf september 2003 directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demographic Institute (NIDI) in Den Haag. Tijdens dit directeurschap heeft hij het NIDI getransformeerd van een onderzoeksinstituut als stichting naar een hoog gekwalificeerd wetenschappelijk KNAW-instituut.

 

Prof.dr.ir. F.J.C. Willekens is Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Noot voor de pers

Nadere informatie: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: communicatie@rug.nl

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31
printView this page in: English

Meer nieuws